poniedziałek, 31 lipca 2017

July 2017 summary // Podsumowanie lipca 2017

July was a month of first times. Firts games of Spectre Operations, Test of Honour and Bolt Action Tank War, first games on my faux fur mat and city table for fantasy skirmishes, and first WH40K mini on blog. I'm really hyped and want to play and paint even more! Things published in june:

Czerwiec był miesiącem pierwszych razów. Pierwsze gry w Spectre Operations, Test of Honour i Bolt Action Tank War, pierwsze partie na mojej macie z futra i miejskim blacie i pierwsza figurka z uniwersum Warhammera 40K na blogu.  Jestem naprawdę nakręcony na granie i malowanie i chcę więcej!

SAGA:
SAGA Viking Warlord Egil Skallagrimsson

Test of Honour:
Unboxing Test of Honour starter set + Unarmoured Samurai
I have big plans for august but I don't think I'll have enough time to do them all, but don't worry there is quite a long queue of things to show, hope to find enough time to photograph and publish them all. I'm 100% sure I'll showu you more minis for Saga, first regular warriors from my quickly growing Test of Honour warband and some scatter terrain both for fantasy and historical/modern/post-apo/sci-fi wargaming. I would also like to finish my Shadow War: Armageddon warband, but I completely lost enthusiasm after painting base colours on the rest of Plague Marines and I think I need a break from them.

Na sierpień mam duże plany, jednak z powodów czasowych nie sądzę że uda się je wszystkie zrealizować, ale nie ma powodów do zmartwień, kolejka rzeczy do pokazania jest całkiem spora, oby tylko udało się znaleźć czas na obfotografowanie i opublikowanie wszystkiego. Na 100% pokażę wam więcej figurek do Sagi, pierwszych regularnych wojowników do mojej szybko rosnącej bandy do Test of Honour i trochę przeszkadzajek zarówno do gier fantasy jak i historycznych/modern/post-apo/sci-fi. Bardzo chciałbym też skończyć moją bandę do Shadow War: Armageddon, ale po nałożeniu kolorów bazowych na resztę Plagmarinsów kompletnie opadł mi zapał i chyba muszę odpocząć od tcyh figurek.
sobota, 29 lipca 2017

ToTM#3 DIY Lightbox

This thing took my mini photography to next level and it's really easy to do. The best part is however that 99% of the time I realy just on sunlight, without additional light sources like light bulbs, and that makes everything easier and faster. The lightbox is made from black foamcore and paper (i prefer black over white as background) with holes filled with carbon paper. As you can see the openings are pretty big, but I left back of the box dark for really light coloured minis like my PHR. When it comes to camera I use DSLR, but with this box you can achieve decent effects with smartphone. I just put the lightbox near the window with the back facing towards it. Important thing is to have tripod or place it on something stable (I use coffe table). Exact dimensions are not important, my box is pretty low but quite wide compared to "standard" lightboxes and works well even for larger groups of minis and I like to take photos from minis eye level, not from above. I still need to get to know ma camera better but right now I think that my photos are much better than when I started this blog.Ten przedmiot sprawił że moje zdjęcia figurek stały się duże lepsze, a jest naprawdę prosty do zrobienia. Najlepsze jest jednak to że w 99% przypadków polegam tylko na świetle dziennym, bez wspomagania innymi źródłami/żarówkami co sprawia że proces fotografowania jest dziecinnie łatwy i wręcz ekspresowy. Pudełko zrobiłem z czarnej płyty piankowej (tzw. kapy), papieru (wolę czarne tła od białych) i kalki kreślarskiej zaklejającej otwory. Jak widać otwory są całkiem duże, ale tył pudełka zostawiłem zaciemniony by fotografować naprawdę jasne figurki jak mój PHR. Jeśli chodzi o aparat to używam starej lustrzanki, ale z takim lightboxem można osiągać porządne efekty nawet smartfonem. Zazwyczaj stawiam pudełko tyłem do okna żeby światło było rozproszone. Oczywiście ważną rzeczą jest statyw albo coś stabilnego jak stolik kawowy, którego używam. Dokładne wymiary nie są istotne, ja swoje pudełko zrobiłem stosunkowo niskie, ale za to szerokie w porównaniu do "standardowych" namiotów bezcieniowych co sprawdza się przy fotografowaniu większych grup figurek no i lubię robić zdjęcia z perspektywy oczu figurek, a nie z góry. Wciąż muszę lepiej ogarnąć mój aparat, ale obecne zdjęcia są i tak o niebo lepsze niż te z początków bloga.

Opel Blitz

czwartek, 27 lipca 2017

Unboxing Test of Honour starter set + Unarmoured Samurai

I finally have some time to write longer posts, so today I'd like to unbox Test of Honour starter set that I bought some time ago. I won't write about rules or anything like that, I will cover them in another post.

W końcu mam czas by napisać kilka dłuższych postów, więc dzisiaj chciałbym zrobić unboxing zestawu startowego do Test of Honour. Nie będę tu pisał o zasadach i tym podobnych rzeczach, nimi zajmę się w osobnym poście.

Below you can see how the box looks like. It's made from thick carboard that protects the content well. I really like the artwork on the front, but picture on the back... well let's say it's not that inviting.

Poniżej można zobaczyć jak wygląda pudełko. Jest wykonane z grubego kartonu, który dobrze zabezpiecza zawartość. Naprawdę podoba mi się grafika na froncie, ale zdjęcia na odwrocie... powiedzmy że nie są tak zachęcające.
Inside you'll find everything you need to play: rules, scenarios, dice, tokens, minis and even carboard 2D scenery.

W środku znajduje się wszystko co potrzebne do gry: zasady, scenariusze, żetony, figurki, a nawet kartonowe tereny 2D.Assembly guides, rules and scenarios. Everything well writtend and clear.

Instrukcje, zasady i scenariusze, wszystko dobrze i przejrzyście napisane.
The cards are standard size, but the dice are a little bit different with swords and X instead of numbers.

Karty są w standardowym rozmiarze, ale kości trochę się różnią od zwykłych i jak widać posiadają symbole miecza i X zamiast cyfr.

Mini quality is really good, besides easy to remove mould lines, there are no other flaws.

Jakość figurek jest naprawdę dobra, oprócz łatwych do usunięcia nadlewek nie znalazłem innych niedoskonałości.

As You can see each sprue gives you few options, besides regular pikemen there are parts to put together banner bearer, musicians and seargants.

Jak widać każda ramka daję kilka opcji, oprócz zwykłych pikinierów można skleić sztandarowego, muzyka czy sierżanta.
Missle troops can have bows or muskets.

Strzelców można skleić albo z łukami albo z muszkietami.
Samurai sprue gives a lot of options. Different weapons, different poses, different accesories and details, there is a lot of everything.

Ramka z Samurajami daję sporo możliwości. Różne bronie, różne pozy, różne dodatki, jest tego naprawdę dużo.I preordered my copy of the game and because of that I recived limited Unarmoured samurai mini (you can see him painted HERE). The mini is super cool in my opinion, I had a lot of fun painting it and it even became one of favourite models in my collection. Inside the blister pack you'll also find suitable upgrade card and standard 25mm Warlord Games base.

Swoją kopię gry zamówiłem w preorderze i z tego powodu dostałem figurkę nieopancerzonego samuraja (którą można zobaczyć pomalowaną TU). Figurka jest moim zdaniem mega ładna i stała się jedną z ulubionych w mojej kolekcji. W środku blisterka znajduje się odpowiednia karta i standardowa 25mm podstawka Warlord Games.

Half of the starter set assembled:

Połowa startera sklejona:poniedziałek, 24 lipca 2017

Spectre Operations SAS Jungle Ops #2 / Task force operators - Alfa snipers

Two more minis for Spectre Operations. I decided to paint them to match my SAS Jungle Ops, but i think I'll buy two more and paint them for Middle East/North Africa theathers. Kolejne dwie figurki do Spectre Operations. Postanowiłem dopasować malowanie do mojego SAS Jungle Ops, ale myślę że kupię jeszcze dwóch i pomaluję ich pod Bliski Wschód/północną Afrykę.

piątek, 21 lipca 2017

SAGA Viking Hirdmen #6

Another one. I'm not happy with the shield design, it seems I'm better at painting snakes than ravens.Kolejny. Nie jestem zadowolony ze wzoru na tarczy, wygląda na to że jestem lepszy w malowaniu węży niż kruków.wtorek, 18 lipca 2017

FKB XXXV Czerwone Oczy: Plague Marine #1

First Plague Marine for my upcoming Shadow War: Armageddon warband. I wasn't painting much fantasy or Sci-Fi minis lately, and this guy was a nice break from all those Vikings and WWII Germans. I still have few of them to paint, so expect more Nurgle in the coming months.


Gospodarzem tej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego jest Inkub, który prowadzi Wojnę w Miniaturze i to właśnie on stoi za całą inicjatywą FKB.

Tematem tym razem są Czerwone Oczy. Nie ukrywam że temat dla mnie trudny, bo ostatnio figurki Fantasy i Sci-Fi poszły lekko w odstawkę (jeśli chodzi o malowanie, bo w Warheima wciąż w miarę regularnie grywam), ale akurat kupiłem siedmiu Plague Marines z nowego startera do WH40K i zdecydowałem się jednego pomalować na próbę. Spodobało mi się na tyle że na warsztacie czeka już kolejnych czterech w bazowych kolorach, z których mam zamiar złożyć bandę do Shadow War: Armageddon (i być może armię do WH40K).