czwartek, 31 sierpnia 2017

August 2017 summary // Podsumowanie sierpnia 2017

August wasn't so great when it comes to wargaming. I started a lot of new minis, but finished very few of them. I also had little to no time for longer posts, so my faux fur mat tutorial has to wait a bit more. Fortunately I managed to play few games of Warheim FS, Spectre Operations and Bolt Action (I will be doing an AAR from this one) so it wasn't such a bad month after all.

Sierpień nie był najlepszy jeśli chodzi o mój wargaming, zacząłem sporo nowych figurek i modeli, a skończyłem zaledwie kilka. Nie miałem też czasu na dłuższe posty, więc tutorial o macie ze sztucznego futra musi poczekać jeszcze chwilkę na swoją kolej. Na szczęście udało mi się zagrać kilka gier w Warheim FS, Spectre Operations i Bolt Action (z tej ostatniej gry będzie raport), więc ten miesiąc nie był do końca zły.Spectre Operations:
Spectre Operations SAS Jungle Ops #3
Unboxing Rubicon Models Panther Ausf. G

Saga:
SAGA Viking Hirdmen #7
SAGA Viking Hirdmen #8

Test of Honour:
TEST OF HONOUR Ashigaru archers

Figurkowy Karnawał Blogowy:
FKB XXXVI Rany i Obrażenia [PL]

September will be a month of catching up, I have a lot of unfinished minis that need to be done. I"ll also take part in two big tournaments/events: 9-10 sept. Wojna Światów in Poznań, and 30 sept. Warheim FS tournament in Katowice, so expect photostories and batreps from both of them. Besides that I'll show as always more minis for SAGA, some Test of Honour and something fantasy.

Wrzesień będzie miesiącem nadrabiania zaległości. Mam sporo zaczętych postów i rzeczy, które chciałbym skończyć, a które nie powinny zająć tyle czasu i zajmują. Wezmę też udział w dwóch eventach: 9-10 września odwiedzę konwent Wojna Światów w Poznaniu, a 30 turniej Warheim FS w Katowicach, więc oczekujcie rellcji z obu wydarzeń. Publikacji w nadchodzącym miesiącu na pewno doczeka się kilka nowych figurek do Sagi, Test of Honour i coś fantasy.


As always thank you for all the comments and visits!

Jak zwykle dziękuję za wszystkie komentarze i odwiedziny!

wtorek, 29 sierpnia 2017

FKB XXXVI Rany i Obrażenia [PL]

Gospodarzem tej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego jest Gonzo, który prowadzi Black Grom Studio, a cała inicjatywa została zapoczątkowana przez Inkuba, który prowadzi Wojnę w Miniaturze.W zasadzie przez większość mojego czasu w tym hobby, a będzie tego kilkanaście lat z drobnymi przerwami udało mi się uniknąć większych urazów cielesnych. Naturalnie było sporo zacięć, ukłuć i oparzeń (również chemicznych), ale żadnego z nich nie warto tu przytaczać, zwykły modelarski chleb powszedni. Po tych przygodach mam oczywiście kilka blizn, które przypominają o ostrożności i zasadach BHP (w tym jedną na paznokciu kciuka, który teraz w tym miejscu rośnie z charakterystycznym zgrubieniem). Oprócz tego na początku mojej malarskiej przygody, gdy używałem jeszcze farbek Revella, które trzeba było zmywać z pędzla rozpuszczalnikiem parę razy nawdychałem się oparów owego rozpuszczalnika co skutkowało dziwnymi zawrotami głowy i pewnego rodzaju "odlotem".  Największe i najgorsze rany to jednak te, które hobby zostawiło na mojej dumie i portfelu. Wciąż pamiętam niektóre sromotnie przegrane gry, fatalnie pomalowane figurki i impulsywnie kupowane modele, przez co mój budżet mocno cierpiał.

To by było na tyle tego wpisu, chyba już łatwiej byłoby pomalować jakiś model :D

niedziela, 27 sierpnia 2017

SAGA Viking Hirdmen #8

Last hirdman for my SAGA warband. He is my favourite, I really like how the shield turned out.


Ostatni hirdman do mojej bandy Wikingów. Ten jest moim ulubieńcem, tu chyba wyjątkowo ładnie wyszła tarcza.środa, 23 sierpnia 2017

TEST OF HONOUR Ashigaru archers

My first "unit" for Test of Honour. I decided to try simple colour scheme and rather quick and easy tehinques but I'm happy how they turned out, especially considering how little time I spent on them. 

Mój pierwszy "oddział" do Test of Honour. Postawiłem na prostą kolorystykę i szybkie malowanie, ale jestem całkiem zadowolony z efektu, szczególnie biorąc pod uwagę jak stosunkowo mało czasu na nich poświęciłem.


poniedziałek, 21 sierpnia 2017

BOLT ACTION Kubelwagen

I'm glad that it's finally finished, the model was a real pain in the back to paint and put together. I'm not satisfied with the result, but it has to do until someone makes better plastic model.Cieszę się że ten model jest w końcu gotowy. Poskładanie i pomalowanie go było dla mnie katorgą i chciałem mieć to szybko za sobą. Nie jestem zadowolony z efektu, ale na razie musi tak zostać dopóki ktoś nie zrobi lepszego, plastikowego modelu.

piątek, 18 sierpnia 2017

SAGA Viking Hirdmen #7

Quick comeback to SAGA. This time another heartguard from my second Hirdmen unit.Szybki powrót do Sagi. Tym razem kolejny heartguard do mojego drugiego oddziału Hirdmenów.
poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Spectre Operations SAS Jungle Ops squad

I pomised group pics and here they are. These minis were a real pleasure to paint and I'm pretty happy with how they turned out.Obiecałem zdjęcia grupowe i oto one. Te figurki były naprawdę przyjemne w malowaniu i jestem całkiem zadowolony z tego jak wyszły.


czwartek, 10 sierpnia 2017

Unboxing Rubicon Models Panther Ausf. G

Today I'll show you my recent purchase for Bolt Action, Panther Ausf. G from Rubicon Models.

Dzisiaj pokażę wam mój ostatni zakup do Bolt Action czyli Panterę Ausf. G od Rubicon Models.


The model comes in cardboard packaging with nice rendered graphic on the front and a bit of basic info/history of the vehicle alongside with sample painting scheme and decal sheet scheme on the back.

Model dostajemy zapakowany w kartonowe pudełko z renderem na jego froncie i podstawowymi informacjami/historią pojazdu, przykładowym malowaniem oraz schematem arkusza kalkomanii na jego odwrocie.Besides hard plastic sprues there are decals and manual inside.

Oprócz ramek z twardego plastiku w środku znajduje się instrukcja i arkusz z kalkami.


Decal sheet is a standard Rubicon Models German Tank decal sheet and as you can see there are no numbers higher than 4 which is a pretty big let down for me, because I want to do Panther with 216 side number.

Kalki to standardowy zestaw kalek do niemieckich czołgów i jak widać nie ma na nim cyfr większych niż 4 co jest dla mnie sporym zawodem, bo chcę zrobić Panterę o numerach 216.


Manual/instructon is on the other hand very good, everything is clear and the diagrams show the assembly step by step.

Instrukcja jest z kolei bardzo dobra, wszystko jest jasne i przejrzyste a schematy pokazują składanie krok po kroku.
Now the most important thing, sprues. Quality is really good, the plastic is hard and details are crisp. There are few design flaws, like those bulky tracks, but it's wargaming model after all (and I will cover them in mud anyway). Good thing is that there are two exhaust options for early and late variant od Ausf. G. and spare tracks. I also like that some of the parts like wire cutters aren't cast on the hull and need to be glued. 

Czas na najważniejszą rzecz czyli wypraski. Jakość jest naprawdę dobra, plastik jest twardy i wytrzymały a detale ostre. Jest kilka baboli jak te klocowate gąsienice, ale to w końcu model wargamingowy (a ja i tak ubrudzę je błotem). Fajną rzeczą są dwie opcje wydechów na wczesną i późną wersję Ausf. G i zapasowe fragmenty gąsienic. Podoba mi się także to że niektóre elementy jak nożyce nie są odlane na kadłubie i trzeba je przykleić osobno.And that how the model looks like assembled. I added even more spare tracks and spare wheel form Rubicon Models German Stowage Kit.

A oto jak model prezentuje się złożony. Dodałem więcej zapasowych gąsek i zapasowe koło z zestawu German Stowage Kit również od Rubicon Models. (tu unboxing tego zestawu).


Generally speaking it's  great model for wargaming  and I really recommend it to anyone who wants to buy late war Panther. I'm especially impressed with the quality. it's my first tank from Rubicon and definitely not last.

Podsumowując to śwetny wargamingowy model i szczerze go polecam każdemu kto chciałby kupić Panterę na późną wojnę. Jestem szczególnie pod wrażeniem jakości i trwałości, to mój pierwszy i na pewno nie ostatni czołg od Rubiconu.wtorek, 8 sierpnia 2017

Spectre Operations SAS Jungle Ops #4

Two last SASmen for Spectre, now it's time to paint something for Middle East/North Africa theathers - Task Force Nomad also from Spectre MIniatures. Group pics of whole SAS group coming soon.


Dwóch ostatnich SASowców do Spectre, czas pomalowac coś na Bliski Wschód/północną Afrykę - Task Force Nomad również od Spectre Miniatures. Zdjęcia grupowe SASu wkrótce.sobota, 5 sierpnia 2017

BOLT ACTION Flammpanzer III Ausf.M

Latest addition to my Bolt Action German army, slightly converted Warlord Games Panzer III (unboxing HERE) to represent Flammpanzer III Ausf. M.Najnowszy dodatek do mojej niemieckiej armii do Bolt Action, lekko skonwertowany na Flammpanzera Ausf. M, Panzer III od Warlord Games (unboxing TUTAJ).