piątek, 31 marca 2017

March 2017 summary //Podsumowanie marca 2017

Despite having much less time than usual march was pretty good in terms of painting and playing. I painted some minis and finished new terrain pieces, but most of them will be published in the next month (or two). I wasn't able to play as much as I would like to but still manaegd to grab a game or two of Bolt Action and Warheim FS. I have also started painting my first Viking Bondi unit for SAGA and can't wait to get a game! Without further ado, thing published this month:

Pomimo braków czasu, ten miesiąc był całkiem niezły pod kątem malowania i grania. Pomalowałem trochę figurek i skończyłem kilka nowych elementów terenu, ale publikacji doczekają się w przyszłym miesiącu (lub jeszcze przyszłym). Nie miałem niestety tyle okazji do grania ile bym chciał, ale mimo to udało się rozegrać jedną czy dwie gry w Bolt Action i Warheim FS. Oprócz tego zacząłem malowac sówj pierwszy oddział wojowników Wikingów do Sagi i nie mogę się doczekać grania w ten system. Bez zbędnego przedłużania, rzeczy opublikowane w tym miesiącu:

Lord of The Rings:
Figurkowy Karnawał Blogowy XXXI - Biały Kruk: Suladân the Serpent Lord
Haradrim spearmen #1
Haradrim spearmen #2

Bolt Action:
PzKpfw VI Tiger I Ausf. E [commission]
PzKpfw IV Ausf. H
German grenadiers #1


Dropzone Commander:
PHR Triton light dropship


Warhammer FB//Warheim FS:                      
Chaos spawn

Recenzja//Review:
Terrains4Games laser cut Prussian style house and barn review // Recenzja domku i stodoły od Terrains4GamesNext month I should recive the rest of my 6pts Viking Warband and will start to post first finished Viking Bondi. Beetwen bearded men with fancy shields I'll show you some more Lord of The Rings Haradrim, one really cool oldschool Chaos Mage and one or two terrain pieces.

W przyszłym miesiącu powinienem dostać resztę figurek mojego 6-punktowego Warbandu Wikingów i zacznę publikować pomalowanych Bondi. Pomiędzy brodaczami z wymyślnymi tarczami pokażę więcej Haradrimów do LoTR'a, bardzo fajnego oldschoolowego maga Chaosu i jeden czy dwa tereny.

As always I want to thank all the visitors, especially those commentig my stuff, this keeps me motivated!

Jak zwykle dziękuję wszystkim odwiedzającym, szczególnie tym komentującym moje wypociny, bardzo mnie to motywuje!

poniedziałek, 27 marca 2017

PHR Triton light dropship

Tritons are my favourite way to transport infantry in DZC battles. They are fast (at least for PHR standards) and in my roosters I usually have at least one Triton carrying Valkyries or Immortals. Tritony to mój ulubiony transporter dla piechoty w DZC. Są szybkie (przynajmniej jeśli chodzi o PHR) i zazwyczaj w rozpisce mam co najmniej jednego Tritona wiozącego Valkyrie albo Immortali.


piątek, 24 marca 2017

Haradrim spearmen #2

Another two spearmen ready. I still think about painting all rectangles and squares on armour as gems, but on the other hand don't wan't them to look too rich, it's regular infantry after all.


Dwóch kolejnych włóczników gotowych. Wciąż myślę czy nie pomalować tych prostokątów i kwadratów na zbrojach jak klejnotów, ale z drugiej strony nie chcę by wyglądali zbyt bogato, w końcu to zwykła piechota.
wtorek, 21 marca 2017

German grenadiers #1

Two soldiers painted over two months ago. I wanted to finisfh them quick, so they are definitely not my greatest painting achievement.


Dwóch żołnierzy pomalowanych ponad dwa miesiące temu. Chciałem ich szybko skończyć, więc zdecydowanie nie są moim największym malarskim osiągnięciem.sobota, 18 marca 2017

Haradrim spearmen #1

First two warriors with spears are finished. I decided to keep the color scheme simple on those guys, only heroes will have red details, robes etc. (like Suladân). 


Dwóch pierwszych wojowników z włóczniami skończonych. Postanowiłem standardowo by utrzymać ich w prostej kolorystce, tylko bohaterowie będą mieli jakieś czerwone detale, szaty itp. (tak jak Suladân).środa, 15 marca 2017

Figurkowy Karnawał Blogowy XXXI - Biały Kruk: Suladân the Serpent Lord

I slowly but steadly repaint my old Lord of The Rings Harad army and this guy will be the man in charge of it. I like the mini a lot, sadly it's currently out of production and the new sculpt just lacks character in my opinion. I still have to paint his mounted version, but first need to finish some regular spearmen. 
Tematem obecnej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego jest Biały Kruk. W tym miesiącu FKB prowadzi Grish z bloga Fat Lazy Painter , a cała inicjatywa została zapoczątkowana przez Inkuba, który prowadzi bloga Wojna w miniaturze.

Pierwszy i mam nadzieję nie ostatni raz biorę udział w FKB z figurką z uniwersum Władcy Pierścieni. Ostatnimi czasy ponownie złapałem zajawkę na ten system i powoli przemalowuję stare modele do mojej armii Haradu, a ten pan będzie stał na jej czele. Ta figurka to dla mnie biały kruk głównie dlatego że nie jest od kilku lat produkowana i dlatego że mam do niej spory sentyment. Muszę jeszcze pomalować konną wersję Suladana, ale najpierw skończę kilku zwykłych włóczników.niedziela, 12 marca 2017

PzKpfw IV Ausf. H

Another model that was finished few weeks ago, this time a must-have in almost every Bolt Action German army - the PZ IV. I'm not entirely happy with weathering, but thats definitely not last Panzer IV I'll paint.


Kolejny model skończony kilka tygodni temu, tym razem must-have w prawie każdej armii niemieckiej do Bolt Action - PZ IV. Nie do końca jestem zadowolony z weatheringu, ale to na pewno nie ostatni Panzer IV jakiego poamluję. Zdjęcia wip i parę slów o kamuflażu można było zobaczyć dawno temu w tym wpisie.
czwartek, 9 marca 2017

Terrains4Games laser cut Prussian style house and barn review // Recenzja domku i stodoły od Terrains4Games

Couple weeks ago my Hanomag took 3rd place in scale-model painting competition and I won a voucher from Terrains4Games. I decided that my Bolt Action table needs some nice buildings and chose a House and Barn from their 28mm "Prussian village" range.

Kilka tygodni temu zająłem moim Hanomagiem trzecie miejsce w konkursie modelarskim i wygrałem bon od Terrains4Games (Tereny do Gier). Zdecydowałem że na moim stole do Bolta najbardziej brakuje ładnych domków, więc wybrałem Dom i Stodołę z linii "Pruska wioska" 28mm.


Both buildings are cut from 3mm and 1.5mm MDF board witch is tough and sturdy. All the pieces fit together perfectly and building process is really pleasant, altough I recommend doing a "dry run" before gluing. I used super glue to put them togehter, because PVA glue was taking too long to dry.

Oba budynki zostały wycięte w MDFie o grubości 3mm i 1.5mm który jest całkiem wytrzymałym materiałem. Wszystkie części pasują do siebie idealnie i składanie jest przyjemnym procesem, ale mimo wszystko polecam spasować wszystko na sucho. Do sklejenia użyłem super glue, bo wikol itp. schnie zbyt długo.


Windows and doors can be easliy removed or repositioned/rotated (doors can be open etc.). As you can see roofs are detachable and there is plenty of room inside.

Drzwi i okna można bardzo łatwo usunąć albo obrócić (drzwi mogą być otwarte itp.). Jak widać dachy są ściągane, a w środku jest dużo miejsca na figurki.Both buildings have many cool details like stone chimney and pattern on doors, but what I like the best are of course wooden "planks" that need be put on walls. Besides looking good they also cover most of the joints which makes the buildings look more realistic on the battlefield.

Budynki posiadają dużo fajnych detali takich jak kamienny komin czy wzory na drzwiach, ale to co najbardziej mi się podoba to oczywiście "deski" do przyklejenia da ściany. Oprócz tego że dobrze wyglądają to dodatkowo zakrywają wszystkie łączenia co nadaje budynkom bardziej realistyczny wygląd.


Generally speaking I really like both of those kits, they are well designed and made, I'll definitely buy other two buildings from this range in near future. In next post I'll show them painted with some advice on how I did that.

Podsumowując bardzo mi się oba zestawy podobają, są dobrze zaprojektowane i wykonane, zdecydowanie w niedalekiej przyszłości dokupię pozostałe dwa budynki z tej linii. W kolejnym poście pokażę je pomalowane i podzielę się kilkoma radami jak to łatwo i szybko zrobić.

poniedziałek, 6 marca 2017

Chaos spawn

Instead of painting new minis I constantly repaint older ones, and that's one of those. I bought it many years ago and decided that it needs new paintjob. At first I wanted to paint it red, but I just like dark color schemes too much so it is as it is. I also tried using GW paints for airbrushing for the first time, and it wasn't as bad as I thought it would be.Zamiast malować nowe modele ciągle zmywam i maluję ponownie starsze, a to jest właśnie jeden z nich. Kupiłem tę figurkę ładnych kilka(naście?) lat temu i ostatnio postanowiłem że potrzebuje liftingu. Na początku chciałem go pomalować na czerwono, ale za bardzo lubię takie mroczne kolorystyki i jest jak jest. Użyłem też po raz pierwszy farby GW przy malowaniu aero i nawet nie było tak źle jak myślałem że będzie.


piątek, 3 marca 2017

PzKpfw VI Tiger I Ausf. E [commission]

Last tank that was painted as a commission. Model was  manufactured by Rubicon Models and besides poorly detailed tracks was really nice.Ostatni czołg pomalowany na zlecenie. Model został wyprodukowany przez Rubicon Models i oprócz ubogich w detal gąsienic jest naprawdę dobrze wykonany.