środa, 31 maja 2017

May 2017 summary // Podsumowanie maja 2017

I didn't have enough time for hobby this month and haven't accomplished much, but still managed to finish few new minis (mostly for SAGA) and terrain pieces. I also got two games of SAGA and started new Warheim FS campaign (wish I could play more). To be honest my new big project-faux fur wargaming mat took  me more time than I thought and propably will take even more in june, but I am really determined to finish it. 

Nie miałem wystarczająco dużo czasu dla hobby w tym miesiącu i nie zrobiłem wiele, ale mimo to udało się skończyć kilka nowych figurek (głównie do Sagi) i terenów. Oprócz tego zagrałem dwie partię w Sagę i zacząłem nową kampanię w Warheim FS (naprawdę chciałbym móc grać więcej). Tak szczerze to mój nowy duży projekt-mata ze sztucznego futra zajął mi dużo więcej czasu niż się spodziewałem i prawdopodobnie zajmie jeszcze więcej w czerwcu, ale jestem mocno zdeterminowany by go skończyć.

Things punlished in may:

Rzeczy opublikowane w maju:

SAGA:
SAGA Viking Bondi #7
SAGA Viking Bondi #8
SAGA Viking Warriors
SAGA Viking Hirdmen #1
Unboxing Saga plastic 4pts Viking Starter Set

Warheim Fantasy Skirmish:
Ghouls #1
Ghouls #2

Scenery // Tereny:
FKB XXXIII: Robimy rzeczy z innych rzeczy: 


In june I hope to finish and publish more minis for my SAGA
Viking Warband and of course the faux fur mat. Besides that I"ll take a quick trip to feudal Japan and paint one samurai for my forthcoming project. I will also take part in my very first SAGA tournament and Bolt Action Campaign, so expect some pics and stories from those events. I really hope to play another game of Warheim FS campaign and do battle report from it. I got some new ideas for Tip of the month, but still haven't decided what to show, so new post from this series will propably be posted at the end of the june rather than beginning as I wanted. As you can see I have big plans and a lot to do next month, wish me luck with it.

W czerwcu planuję skończyć i pokazać więcej figurek do mojej bandy Wikingów do Sagi, no i oczywiście matę z futra. Oprócz tego zrobię krótką wyprawę do feudalnej Japonii i pomaluję samuraja do pewnego nadchodzącego projektu. Wezmę też udział w moim pierwszym turnieju w Sagę i kampanii Bolt Action, więc spodziewajcie się zdjęć i relacji z tych wydarzeń. Chciałbym dodatkowo zagrać kolejną grę z kampanii Warheim FS i zrobić z niej raport bitewny.  Mam też kilka nowych pomysłów na Tip of the month, ale nie umiem się na żaden z nich zdecydować, więc kolejny post z tej serii ukaże się raczej pod koniec czerwca, a nie na początku jak planowałem. Jak widać plany mam ambitne i dużo do zrobienia, więc życzcie mi szczęścia.

As always big thanks to all the visitors!

Jak zwykle dziękuję wszystkim odwiedzającym!

poniedziałek, 29 maja 2017

FKB XXXIII: Robimy rzeczy z innych rzeczy: Guard tower // Wieża strażnicza

Today a simple guard tower made from piece of an old toy castle. I still have three similar towers to do, but I'll definitely add more bits to them. I know that it doesn't look perfect but it took me only about 1,5 hour to convert and paint it and it will do until I'll finish some better scenery pieces. 


Gospodarzem tej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego jest Dziadu z Lasu z bloga Dziadu z Lasu, a cała inicjatywa została zapoczątkowana przez Inkuba, który prowadzi Wojnę w Miniaturze.

Jak niektórzy z was może wiedzą (szczególnie obserwatorzy fanpage'a na Facebook'u) pracuję obecnie nad matą do gier zrobioną ze sztucznego futra. Materiał miałem kupiony już od jakiegoś czasu, ale dopiero temat tej edycji FKB zmotywował mnie do rozpoczęcia nad nim prac. Niestety nie byłem w stanie poświęcić na to tyle czasu ile bym chciał, a że postanowiłem w tym roku wziąć udział w każdej edycji FKB, musiałem na szybko zrobić coś innego. Padło na plastikowe wieże z jakiegoś zabawkowego zamku, które trzymam na półce już od dawna. Na próbę stuningowałem jedną z nich z myślą o rozgrywkach w Warheim FS. Efekt nie jest rewelacyjny, ale całość łącznie z malowaniem zajęła mi jakieś 1,5 godziny, no i w końcu to kolejny element terenu przybliżający mnie do pierwszej rozgrywki na moim miejskim blacie. Mamłącznie trzy takie wieże i na pewno zrobię jeszcze co najmniej jedną, ale podoklejam więcej bitsów, bo jednak ta wygląda trochę łyso po pomalowaniu.

piątek, 26 maja 2017

SAGA Viking Hirdmen #1

Title says it all, my first Heartguard. I know that the bird on his shield looks strange, but that's how it was supposed to look ;)Tytuł mówi wszystko, mój pierwszy Hearthguard. Wiem że ptak na tarczy wygląda dziwnie, ale tak właśnie miał wyglądać ;)środa, 24 maja 2017

Unboxing Saga plastic 4pts Viking Starter Set

Today I would like to unbox a set that is propably the best and cheapest way to start playing Saga with Vikings.

Dzisiaj chciałbym odpakować pudełko, które jest chyba najlepszym i najtańszym sposobem by zacząć granie w Sagę frakcją Wikingów.


As you can see the box looks cool, especially the art on its front. On the back there is a photo of all the minis painted.

Jak widać pudełko prezentuje się nieźle, szczególnie grafika na jego froncie. Z tyłu z kolei znajdziemy zdjęcie sklejonych i pomalowanych figurek.Inside there are 4 Dark Age Warriors sprues, 1 Viking Hirdmen sprue and 1 sprue wich allows to build a Warlord. The Warlord sprue is just 2 Viking Hirdmen bodies with some additional parts. I used them to put together regular Hearthguard and after buying additional metal Warlord I  already have 5pts warband.

W środku znajdują się 4 ramki Dark Age Warriors, 1 ramka Viking Hirdmen i 1 która pozwala na złożenie Warlorda. Ramka z Warlordem to tak na prawdę dwa korpusy Viking Hirdmen z kilkoma dodatkowymi częściami. Ja użyłem ich do sklejenie zwykłych Hearthguardów i po dokupieniu metalowego wodza mam łącznie 5pts.


The bases are my favourite 25mm Rendera bases wich I also use for Bolt Action. There are 30x25mm bases and 1x40mm base for your Warlord.

Podstawki to moje ulubione 25mm płaskie podstawki firmy Rendera, których używam również do Bolt Action. W zestawie znajduje się 30 podstawek o średnicy 25mm i jedna 40mm dla wodza.


The quality of the Dark Age Warriors is good, but it's not the best, I found some strange looking cracks on some of them. As you can see below they can be equipped with spears, but there are also 3 slings on each sprue, wich is enough to make 12 men strong unit of Levies.

Jakość wykonania jest dobra, ale nie najlepsza, znalazłem kilka dziwnie wyglądających pęknięć na niektórych figurkach. Jak widać poniżej Dark Age Warriors mogą być uzbrojeni w włócznie, ale na każdej ramce znajdują się też 3 proce, co jest wystarczającą ilością by złożyć dwunastoosobowy oddział Levies.


Hirdmen sprue is on the other hand really great, both when it comes to quality and quantity. It gives you many weapon choices such as spears, axes, swords and even two-handed axes. There are also some additional pieces like daggers ans satchels.

Ramka Hirdmenów z kolei jest bardzo fajna zarówno pod względem jakości jak i ilości części, daje dużo opcji uzbrojenia jak np. włócznie, topory, miecze a nawet dwuręczne topory. Znajdzie się też sporo dodatkowych części jak sztylety czy sakwy.As I said before the Warlord sprue is just two Hirdmen bodies wit some unique parts, like this cool-looking horn.

Jak pisałem wcześniej ramka Warlorda to dwa korpusy od Viking Hirdmen i kilka unikalnych dla niego części, jak ten kozacki róg.Generally speaking, besides few flaws I really recomend this set for everyone that wants to start playing SAGA Vikings.

Generalnie pomimo kilku wad naprawdę polecam ten zestaw wszystkim, którzy chcą zacząć grać w Sagę Wikingami.

środa, 17 maja 2017

SAGA Viking Warriors #1

My first unit for SAGA is finished, so it's time for some group pics. I learned a lot while painting these guys and I think they will look nice on the battlefield.Mój pierwszy oddział do Sagi jest skończony, więc czas na zdjęcia grupowe. Dużo się nauczyłem malując tych gości i myślę że będą wyglądali nieźle na stole.czwartek, 11 maja 2017

Ghouls #1

First batch of ghouls for my Von Carstein Warband. Nothing special, but at least they are finally done. 
Pierwsza partia ghouli do mojej Nieumarłej świty Hrabiego Von Carstein. Nic specjalnego, ale przynajmniej w końcu są skończeniu.

poniedziałek, 8 maja 2017

SAGA Viking Bondi #8

Last one. As you can see I tried to do a simple freehand on his shield. I'm not entirely happy with the result, but neverthless painting it was a good lesson and I will definitely improve such designs while painting Viking Hirdmen.Ostatni. Jak widać próbowałem zrobić na tarczy prostego freehand'a. Nie jestem do końca zadowolony z efektu, ale mimo wszystko malowanie tego było niezłą lekcją i na pewno poprawię takie wzory malując Hirdmenów.
piątek, 5 maja 2017

środa, 3 maja 2017

ToTM#1 Hot Glue gun bases // Podstawki z pistoletu na klej

Tip of the month will be a new series on the blog in wich I will be showing you some useful quick tricks and tips that I use and that are worth sharing. I will try to keep those post as short as possible.

Tip of the month będzie nową serią na blogu, w której będę pokazywał niektóre przydatne i proste techniki których używam, a które są moim zdaniem warte podzielenia się. Będę starał się pisać te posty tak krótko i zwięźle jak tylko się da.

Today something that I tried recently and works really good in my opinion - small, almost invisible bases made form hot glue. Some of my regular readers might noticed that I don't like bases under my terrain and try to avoid them as much as I can. After some research and playing with my glue gun for while,  I found out that this kind of glue doesn't stick to baking paper and decided to try this tehnique while doing more hedges for my board.

Dzisiaj technika, którą niedawno testowałem i sprawuje się naprawdę dobrze moim zdaniem - małe, prawie niewidoczne podstawki z kleju na gorąco. Niektórzy z was mogli zauważyć że nie przepadam za podstawkami pod makiety i staram się ich unikać jak tylko się da. Po kilku próbach i zabawach z moim pistoletem, odkryłem że po zastygnięciu klej tego rodzaju nie przykleja się do niektórych powierzchni, miedzy innymi do papieru do pieczenia. Postanowiłem wypróbować więc tę metodę podczas robienia nowych żywopłotów na mój stół. 


All you have to do is to put a drop of hot glue under the hedge/fence/wathever you are doing and then place it on baking paper. After curing you will find out that the underside is completely flat and whole hedge sits perfectly on gaming table.

Wszystko co trzeba teraz tak naprawdę zrobić to walnąć kropę kleju na spód żywopłotu/płotu/czegokolwiek i postawić całość na papierze do pieczenia. Jak widać poniżej po wystygnięciu spód kropy kleju jest idealnie płaski i cały element terenu stabilnie stoi na stole.


You can even cover some ecxes glue on the sides with sand or texture paint and glue some tufts or static grass to it.

Nadmiar kleju po bokach można pokryć piaskiem albo farbą teksturalną, a potem przykleić do tego jakieś tufty lub trawkę statyczną.


I decided to keep things simple and covered everything wiith one flock. As you can see the hedge blends nicely with my mat and trust me, it won't fall easily, even when hit with dice or minis.

Ja postanowiłem pójść na łatwiznę i całość obsypałem jedną posypką. Jak widać żywopłot ładnie i naturalnie wygląda na stole i uwierzcie mi nie wywróci się łatwo po trafieniu kostką czy figurką.