niedziela, 30 kwietnia 2017

April 2017 summary //Podsumowanie kwietnia 2017

April was without doubt month of SAGA. I was painting my first minis for it and got to play three games. I really like the system and can't wait to finish painting whole warband and to play it more. Sadly I wasn't painting this much this monts, but still have some things finished to publish. 

Kwiecień był bez wątpienia miesiącem Sagi. Zacząłem malować swoje pierwsze modele i rozegrałem trzy gry. System bardzo mi się spodobał i nie mogę się doczekać pomalowanej bandy i kolejnych rozgrywek. Niestety w tym miesiącu nie malowałem zbyt dużo, ale coś tam na przyszły miesiąc mam przygotowane.

Minis published this month:

Reczy opublikowane w tym miesiącu:

Warhammer Fantasy Battle:
Oldhammer Chaos Mage

SAGA:
Saga Viking Bondi #1
Saga Viking Bondi #2
Saga Viking Bondi #3
Saga Viking Bondi #4
Saga Viking Bondi #5
Saga Viking Bondi #6

Bolt Action:
German grenadiers #2

Scenery:
Figurkowy Karnawał Blogowy XXXII - Wybrany i odrzucony: Deathknell WatchIn may I start another big project that was my dream for quite some time-faux fur o teddy bear fur mat for wargaming. Besides this I'll continue to paint and publish more minis fo SAGA and finished Ghouls for my Von Casrtein Warband. I also have an idea for new series and even started to write first post for it, hope to finis this next month.

W maju rozpoczynam duży projekt, który był moim marzeniem od jakiegoś czasu-matę ze sztucznego futra. Oprócz tego na pewno będę kontynuował malowanie i publikowanie kolejnych figurek do Sagi, a także w bólach ukończonych Ghouli do Nieumarłej Świty Hrabiego Von Carstein. Mam też pomysł na nową serię na bloga i przygotowany wstępnie pierwszy post na ten temat, mam nadzieję że uda się skończyć pisanie w przyszłym miesiącu.

As always big thanks to all the visitors, I hope you like content you find here :)

Jak zwykle dziękuję wszystkim odwiedzającym, mam nadzieje że kontent bloga się podoba :)


czwartek, 27 kwietnia 2017

SAGA Viking Bondi #6

Gingerhead is finished. I think the shield came out too bright, might tone it down a little with black glaze.


Rudy skończony. Wydaje mi się że tarcza wyszła zbyt jaskrawa, chyba muszę przyciemnić ją czarnym glaze'm.

wtorek, 25 kwietnia 2017

German grenadiers #2

Some more regular German Grenadiers, this time NCO and his pal. Both carrying STG44.


Kolejni regularni grenadierzy niemieccy, tym razem NCO i jego kumpel. Obaj uzbrojeni w STG44.niedziela, 23 kwietnia 2017

SAGA Viking Bondi #5

Another one. This one looks more like friendly uncle than angry viking warrior.Kolejny. Ten wygląda bardziej jak przyjazny wujek niż wkurzony wiking.piątek, 21 kwietnia 2017

środa, 19 kwietnia 2017

Telegraph poles // Słupy telegraficzne

Today I want to show something that is almost completely usles gamewise, but looks cool on the battlefield: six telgraph poles. I want my Bolt Action table to represent small German village, so I went with simple look and only one insulator. I'm sorry for crappy pics, I'll take better ones soon.

                                    

Dzisiaj chciałbym pokazać coś co jest praktycznie nieużyteczne pod kątem grania, ale wygląda fajnie na stole: sześć słupów telegraficznych. Chcę by mój stół do Bolt Action reprezentował małą niemiecką wioskę, więc poszedłem w stronę prostego wyglądu i tylko jednego izolatora. Przepraszam za słabe zdjęcia, zrobię lepsze wkrótce.


And some pictures from my last Bolt Action game with telegraphic poles on table,:

I zdjęcia z mojej ostatniej gry w Bolt Action ze słupami na stole:
poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Figurkowy Karnawał Blogowy XXXII - Wybrany i odrzucony: Deathknell Watch

Today I want to show something rather big, that I started painting about 2 years ago and finished recently. This was a gift from my girlfriend and I absolutely love  this kit. There are many nice details that add a lot of that Old World character. 


Gospodarzem tej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego jest Gervaz z bloga Bitewniakowe Pogranicza, a cała inicjatywa została zapoczątkowana przez Inkuba, który prowadzi Wojnę w Miniaturze.
Postanowiłem podejść do tematu obecnej edycji FKB trochę inaczej i zamiast figurek zdecydowałem się pokazać coś co z czasem stało się dla mnie tak samo ważne w tym hobby jak pacynki, czyli tereny. Tutaj obiecane zdjęcie części moich terenów w różnym stadium skończenia. Reszta pochowana jest po innych szufladach i pudłach.Ostatnio wkładam w ładny wygląd stołu coraz więcej czasu i złotych koron, a z mojego warsztatu co miesiąc schodzą nowe jego elementy. Muszę powiedzieć że moja terenowa kupka wstydu jest obecnie całkiem mała i raczej maleje niż rośnie, a to za sprawą prowadzeniu tego bloga, który daje mi większą motywację by kończyć rozgrzebane projekty przed zaczęciem nowych. Jednym z moich głównych terenowych celów na najbliższy czas jest miejski stół do Warheim FS (jego wiejski odpowiednik ma się już całkiem nieźle co obserwatorzy fanpage'a na FB mogli zobaczyć TU) i w związku z tym po zamknięciu kilku projektów do Bolt Action dłubię głównie w ruinach na ten stół. . Zaletą tej wieży jest uniwersalność, wygląda dobrze i na bruku i macie trawiastej. Ma też sporo różnych detali, które dodają jej tego staroświatowego klimatu.

The building that I was planning to show in the first place, but decided to finish Deathknell Watch instead. I'll come backt to those ruins and add more details and bits here and there before painting

Początkowo wybrańcem na tą edycję miał być budynek poniżej i nawet specjalnie na tę okazję dorobiłem mu dachówki, kafle i zapiaszczenie, ale ostatecznie zmieniłem zdanie i wybrałem prezent od mojej dziewczyny, który dostałem jakieś 2 lata temu czyli Deathknell Watch. Tym samym ten budynek wraca na kupkę wstydu (w zasadzie do witrynki w której trzymam tereny) i zostaje odrzuconym tego miesiąca. Do tych ruin wrócę za jakiś czas i dodam trochę bitsów i detali.And now Deathknell Watch, I was trying to match the colour scheme with my Von Carsyein Warband.

A teraz Deathknell Watch, starałem się dopasować kolorystykę do mojej Nieumarłej świty Hrabiego Von Carstein.Top of the tower is removable and ther is some kinf of sacrifice pit or portal in the base:

Górę wieży można ściągnąć, a w podstawie znajduje się coś na wzór dołu ofiarnego czy portalu:
wtorek, 4 kwietnia 2017

Oldhammer Chaos Mage

Title says it all. It's one of my favourite Chaos minis that i own, sadly I don't know anything about sculptor, series or release date, so if you have such information please comment them below.Tytuł mówi wszystko. To jedna z moich ulubionych figurek Chaosu, które posiadam, niestety nie wiem nic na temat rzeźbiarza, serii albo daty wydania, więc jeśli posiadacie takie informacje, proszę wrzućcie je w komentarz na dole.


niedziela, 2 kwietnia 2017

SAGA Viking Bondi #1

First Viking warrior for my new SAGA warband is finished! I'm super exited, this game seems to be really good and a lot of fun. The rest of the unit is almost ready, so expect spam of bearded guys with fancy shields in the coming weeks. I wanted the colour scheme of this warband to be simple, without bright colours (maybe Warlord or Hearthguard will have some reds etc.) and went with different shades and tones of earthy browns, greens and beige. Of course shields will be pretty colourful, with different patterns and symbols.Pierwszy wojownik Wikingów z mojej bandy do Sagi jest skończony! Jestem bardzo podjarany, ta gra wydaje się być naprawdę dobra i nie mogę się doczekać pierwszej rozgrywki. Reszta oddziału jest już na ukończeniu, więc spodziewajcie się spamu brodatych kolesi ze szpanerskimi tarczami w nadchodzących tygodniach. Chciałem by kolorystyka była prosta i stonowana, bez jaskrawych kolorów (może Warlord albo Hearthguardzi będą nosić jakieś czerwienie itp.) i poszedłem w różne odcienie ziemistych brązów, zielenie i beżów. Oczywiście tarcze będą całkiem kolorowe z różnymi wzorami i symbolami.