czwartek, 30 listopada 2017

November 2017 summary // Podsumowanie listopada 2017

I can't say that November was a good month for the hobby, I had much less free time than usually and didn't manage to finish much new stuff. Instead I bought a lot of minis that are currently waiting for their turn to be painted. Most of them for Warmaster and Warhammer (I jus fell in love with the Old World again, even bought a WFB 6th edition and WFRP 2nd edition rulebook) but after one game of Hobbit and a Saruman commision also Isengard for Lord of the Rings. Now I need to find time to paint all of this... Now as always let's see what I've published this month:

Nie mogę powiedzieć żeby listopad był dobrym miesiącem dla hobby, miałem duże mniej czasu wolnego niż zazwyczaj i nie udało mi się skończyć wielu nowych rzeczy. Nakupowałem za to sporo nowych figurek do Warmastera i Warhammera (znowu zapałałem miłością do Starego Świata, nawet kupiłem rulebooka do 6ed WFB i 2ed WFRP), a po jednej grze w Hobbita i zleceniu na malowanie Sarumana także Isengard do Lotra. Teraz muszę tylko znaleźć czas by to wszystko pomalować.. A teraz jak zwykle przyjrzyjmy się temu co opublikowałem w tym miesiącu:Sadly it seems December won't be much better, but don't worry I have a lot of minis that still wait to be photographed and published so the blog won't die. From good news on 9th december me and a couple of friends will be playing a big game of  D-Day landings on my new coastline gaming mat and I just can't wait. Besides that I'll post pictures of my last minis for Test of Honour and then of the whole Warband (and maybe some more Spectre Operations and SAGA). December is also a month of summaries, and these keep me motivated, so expext a long sumnmmary of the whole year.

Niestety nie zapowiada się żeby czasowo Grudzień był lepszy, ale nie martwcie się, mam jeszcze dużo figurek, które czekają na zdjęcia i publikację, więc blog nie umrze. Z dobrych wieści 9 grudnia gram z kilkoma kumplami dużą grę D-Day na mojej macie wybrzeża i po prostu nie mogę się już doczekać. Oprócz tego wrzucę na pewno na bloga ostatnie skończone figurki do Test of Honour, a potem zdjęcie całej bandy (i pewnie jeszcze więcej Spectre Operations i Sagi). Grudzień to też czas podsumowań, a że takie podsumowania bardzo mnie napędzają, napisze na pewno podsumowanie całego roku.

środa, 29 listopada 2017

FKB XXXVIII Ulepek: Warmaster Chaos obelisk

I was experimenting a lot with air-drying clay recently, I was trying to achieve different textures and designs and after those experiments I was left with some loose bits of clay. I forgot to throw them away immidiately and after few hours when they were already a little bit hard I started playing with them again. I found out that tou can achieve quite a nice texture of cracked and weathered rock when the clay is not entirely soft and the blobs don't want to stick to each other entirely. When the clay was dry (PRO TIP: it dries in about 30seconds in a microwave without noticeable shrinkage) I carved the Chaos star on it and then sealed it with watered down PVA and painted using acrylic paints. I'm pretty happy with the result it can a nice objective for my Warmaster games or nice piece of scenery for Warhammer or Warheim.


Gospodarzem tej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego jest Pepe który prowadzi Fantasy w miniaturze, a cała inicjatywa została zapoczątkowana przez Inkuba, który prowadzi Wojnę w Miniaturze]

Ostatnio spor eksperymentowałem z gliną samoutwardzalną, starałem się uzyskać różne tekstury i wzory, a po paru takich eksperymentach zostało mi sporo resztek, których od razu nie wyrzuciłem. Po kilku godzinach od niechcenia wziąłem je z powrotem do ręki i zacząłem się bawić. Okazało się że można otrzymać fajną tekturę starego i zerodowanego kamienia gdy poszczególne kawałki są już trochę twarde i nie do końca się do siebie kleją. Gdy glina całkiem już wyschła (PRO TIP: glina samoutwardzalna schnie w jakieś 30 sekund w mikrofalówce bez zauważalnego skurczenia). Wyryłem na powierzchni gwiazdę Chaosu, zabezpieczyłem rozwodnionym wikolem i pomalowałem używając farb akrylowych. Jestem całkiem zadowolony z efektu, obelisk będzie fajnym objectivem do Warmastera, albo małą przeszkodą w grach WFB czy WFS. Na tę edycję FKB szykowałem jeszcze coś innego, ale srogo poległem, dłubanie w GSie nie jest moją mocną stroną i dlatego powstał tylko ten (dosłownie) ulepek.


Ale żeby nie było że nie potrafię nic z mas plastycznych stworzyć przedstawiam Hasharina, który na podstawce ma własnoręcznie "wyrzeźbionego" węża koralowego:poniedziałek, 27 listopada 2017

SPECTRE OPERATIONS Task Force Nomad #1

As I promised long ago here are few pics of my first two soldies armed with SMGs from Spetre Miniatures Task Force Nomad range. 


Obiecałem dawno temu i w końcu wrzucam zdjęcia dwóch pierwszych żołnierzy z SMG z liniii Task Force Nomad od Spectre Miniaturres.
środa, 22 listopada 2017

WARMASTER Warriors of Chaos #2

Second unit of Chaos Warriors for Warmaster, this time with banner. Simple and pretty quick paintjob.


Drugi oddział wojowników Chaosu do Warmastera, tym razem ze sztandarem. Proste i stosunkowo szybkie malowanie.
niedziela, 19 listopada 2017

TEST OF HONOUR Sargeant

Just two more models and the warband will be finished, but before that I want to show this sargeant or poor samurai. Simple and quick paintjob and a little bit unusual green armour, but I like how he turned out.


Jeszcze tylko dwa modele i kończę warband do ToH, ale przed tym chcę pokazać niedawno pomalowanego sierżanta, który z powodzeniem może robić za ubogiego samuraja. Proste i szybkie malowanie, a do tego niecodzienny zielony pancerz, ale efekt mnie zadowala.czwartek, 16 listopada 2017

SAGA Viking Bondi #9

Start of my second Bondi unit for SAGA. These minis take quite some time to paint, because of the different paint scheme on each, not to mention the shield design, but they are quite enjoyable as well. The other 7 is also more or less done, just need to finish some details.


Początek drugiego oddziału Bondi do Sagi. Malowanie tych figurek zajmuje trochę czasu przez to że każda ma inną kolorystykę, nie wspominając o tarczach, ale mimo to jest całkiem przyjemne, a ja jestem zadowolony z efektu. Pozostała siódemka też jest na ukończeniu, zostało kilka detali i rozjaśnień.poniedziałek, 13 listopada 2017

WARMASTER Archaon The Everchosen

Archaon the Everchosen, the Three-Eyed King, the Lord of the End Times nad now one of my favourite minis in my collection. The colour scheme is slightly different from the one in the WFB 6th edition rulebook, to better match rest of my army. Painting this guy was a huge pleasure, Warmaster minis are simply beautiful in my opinion.

Archaon Wszechwybraniec, Trójoki Król, Pan Końca Czasów, a teraz jedna z mmoich ulubionych figurek w kolekcji. Kolorystyka jest delikatnie inna od mojej ulubionej z rulebooka do 6 edycji WFB aby lepiej pasować do reszty armii. Malowanie tego gościa było czystą przyjemnością, figurki do Warmastera są po prostu śliczne moim zdaniem.
czwartek, 9 listopada 2017

Unboxing GW Magewrath Throne

I've had this kit lying around for quite some time and to motivate myself to finally build and paint it I've decided to do a quick review.

Ten zestaw leżał u mnie zamknięty w pudełku już od dość dawna i żeby się zmotywować do sklejenia i pomalowania go postanowiłem zacząć od krótkiej recenzji.As you can see on the backside of the cardboard box there are pictures of some details and paint scheme. I will be painting mine totally different, I want to match the paintjob to my Deathknell Watch.

Jak widać na odwrocie małego kartonowego pudełka znajdują się zdjęcia detali i schemat kolorystyczny. Swój zestaw będę malował w zupełnie inny sposób, chcę kolorystykę dopasowac do tej z Deathknell Watch.

There are no spoge seperators inside the box and the parts are already cut out from the sprues and everything was lying loose. That resulted in one of the bolts on the base being already broken.

W środku pudełka nie ma żadnych gąbek a części są od razu wycięte z wyprasek i wszystko leży sobie luzem. To spowodowało że jeden bolców/kolców na podstawie był złamany.


The quality is good, but prepare for some gap filling and removing the mould lines before painting. The plastic is a lot harder than that used for GW minis, which is good for scenery but makes working with it a little bit harder.

Jakość jest dobra, ale trzeba się przygotować na zalepianie szpar i usuwanie linii podziału przed malowaniem. Plastik jest dużo twardszy niż w przypadku figurek GW, co w przypadku trenów jest dobre, ale pracowanie z nim może być trochę trudniejsze.

I can really recommend this kit, especially that it's pretty cheap considering GW prices. If it wasn;t the big gap beetwen the gargoyles halves I would be 100% pleased with it.

Mogę z czystym sumieniem polecić ten zestaw, gdyby nie brzydkie szpary pomiędzy połówkami gargulców byłbym w 100% zadowolony.

piątek, 3 listopada 2017

WARMASTER Warriors of Chaos #1

First unit of Chaos warriors. They were made form "leftover" stripes that I got in different bits piles over the years, hence they don't have a command group.


Pierwszy oddział Wojowników Chaosu. Zostali poskładani z różnych pasków, które zdobyłem kupując różne zestawy bitsów i dlatego nie mają command grupy.