wtorek, 20 marca 2018

LORD OF THE RINGS Unboxing Isengard commanders

Today a quick unboxing of one of my newest kits - Isengard Commanders form Games Workshop.

Dzisiaj unboxing jednego z moich nowszych zestawów - Isengard Commanders od Games Workshop.


I always liked the design of LoTR boxes, this one is not an exception. Inside the carboard box there is a platic container with two compartments for minis.

Zawsze podobała mi sie estetyka pudełek do LoTRa, to nie jest wyjątkiem. W środku kartonowego pudełeczka znajduje się opakowanie z dwoma przegródkami na figurki.
I like poses and oveall look of the minis and the fact that you can assemble them without those big rocks makes me happy. On thing I'm not particulary fond of are those small handprints on the banner, I may scrape them off. Sadly the quality is sh*t. This kit is only avalible in finecast and I had no choice. There are many air bubbles, holes, miscasts and other stuff that will take a lot of time to cover. There are also few bent pieces, but that can be easily repaired with a bit of hot water. That pink stuff under the captain arm is a piece of mold, imagine how the next one had to look like. 

Podobają mi się pozy i ogólny wygląd figurek, a fakt że można je złożyć bez tych głazów bardzo mnie cieszy. Nie specjalnie podobają mi się natomiast odciski dłoni na sztandarze, nie wiem czy ich nie zdrapię. Niestety jakość jest gówniana. Ten zestaw dostępny jest tylko w finecascie i nie miałem specjalnego wyboru podczas zakupów. Pełno jest bąbelków, dziur, miscastów i całej reszty baboli których ukrycie przed malowaniem zajmie dużo czasu. Oprócz tego kilka części jest krzywych, ale trochę ciepłej wody powinno sobie z tym szybko poradzić. To różowe coś pod pachą kapitana to kawałek formy, wyobraźcie sobie jak wyglądał kolejny z niej odlany. 

sobota, 17 marca 2018

LORD OF THE RINGS Uruk-Hai Swordsmen #1

Time hase come to show first core soldiers for my Isengard army. Nothing special, just batch painting, but I like how they turned out.


Nadszedł czas by pokazać pierwszych szeregowych żołnierzy do mojej armii Isengardu. Nic specjalnego, zwykłe malowanie seryjne, ale efekt mnie zadowala.


wtorek, 13 marca 2018

WARMASTER Chaos Marauders

First unit of Chaosu Marauders is finally ready. Now I have all the core units for a 1000pts army finished and will post pictures of it soon.


Pierwszy oddział Maruderów Chaosu jest w końcu gotowy. Mam teraz pomalowane wszystkie podstawowe oddziały na 1000pkt i wrzucę niedługo zdjęcia całej armii.

piątek, 9 marca 2018

LORD OF THE RINGS Vrasku

Vrasku was never mentioned in the books or films, he is purely a GW creation, but I still like him, the mini is pretty nice. He will lead my Uruk Hai crossbowmen warband.


Vrasku nigdy nie występował ani w filmach ani w ksążkach, jest wymysłem GW, ale i tak go lubię, sam model jest całkiem ciekawy. W grach będzie szefował bandzie kuszników Uruk Hai.
niedziela, 4 marca 2018

SAGA Viking Bondi #13

After a game of second edition of Saga I got hyped for this system again and decided to paint few more Vikings. Soon I will finish two more units and expand the warband to 6 points, so stay tuned.


Po ostatniej grze w drugą edycję Sagi, znowu zajarałem się tym systemem i postanowiłem pomalować kilku Wikingów. Niedługo powinienem skończyć kolejne dwa oddziały i rozwinąć bandę do 6 punktów, więc stay tuned.