poniedziałek, 18 września 2017

WARHEIM FS Grave Guard standard bearer

Standard bearer for my Von Carstein Warband. Simple kit bash from Grave Guard standard bearer and plastic standard from Warriors of Chaos box. I wont't lie, I'm really proud of the freehand, especially considering it was my first time painting such complex (for my skills ofc) design and non metallic metal. To be honest I don't know if this mini is really finished, I would like to paint something on the backside of the banner, but on the other hand I don't wan't to overdo it. 


Sztandarowy do mojej Nieumarłej świty hrabiego Von Carstein. Prosty kit-bash z metalowego sztandarowego Grave Guard i plastikowego sztandaru z boxa Wojowników Chaosu. Nie będę kłamał, jestem naprawdę zadowolony z freehandu, szczególnie że to był mój pierwszy tak skomplikowany (jak na moje umiejętności ofc) wzór i pierwsze malowanie non metallic metal. Szczerze powiedziawszy to nie wiem czy ta figurka jest już skończona, chciałbym domalować coś na odwrocie sztandaru, ale z drugiej strony nie chcę przedobrzyć.

piątek, 15 września 2017

TEST OF HONOUR Ashigaru spearmen #1

First unit of Ashigaru armed with Yari spears. I want to make kind of Ronin/Outcast warband hence not all of them have the same equipment.


Pierwszy oddział Ashigaru uzbrojonych we włócznie Yari. Chcę zrobić coś w stylu bandy wyrzutków /banitów, stąd nie wszyscy mają takie samo wyposażenie.środa, 13 września 2017

SAGA Pagan priest

Recently finished Pagan Priest for my Saga Viking warband. Pretty nice sculpt that took me two evenings to paint.


Niedawno skończony Pagan Priest do mojej bandy Wikingów do Sagi. Całkiem niezła rzeźba, której pomalowanie zajęło mi jakieś 2 wieczory.
poniedziałek, 11 września 2017

Unboxing Spectre Operations Task Force Nomad

After few games of Spectre Operations I knew that I want more minis for more theathers form Spectre Miniatures. I chose something for MENA teathers: Task Force Nomad.

Po kilku grach w Spectre Operations wiedziałem że chcę więcej figurek na inne teatry działań od Spectre Miniatures. Wybrałem coś na Bliski Wschód czy Północną Afrykę: Task Force Nomad.Minis came in standard for Spectre Miniatures small blister packs with sponge. I ordered everything that is currently avalible for this line: 

Figurki dotarły w standardowe dla Spectre MIniatures blisterki z gąbką dla zabezpieczenia. Zamówiłem wszystko co na chwilę obecną jest z tej linii dostępne:


To be honest there's nothing to complain about. Quality of the cast is great and I absolutely love the design, mix of combat and civilian clothes makes those minis really intresting and unique. The poses are dynamic and very propotional, unlike most 28mm minis. Also the guns look great, but barrels are quite fiddly.

Szczerze powiedziawszy nie bardzo jest na co narzekać. Jakość odlewów jest doskonała, a wygląd skradł moje serce, mieszanka bojowych i cywilnych ubrań sprawia że te figurki wyglądają bardzo ciekawie. Pozy są dynamiczne i przede wszystkim proporcjonalne, co w skali 28mm nie jest normą. Broń też wygląda dobrze, chociaż lufy są delikatne i mogą być giętkie.


Another nice thing is that with those minis you can represent many different fromations, from undercover soldiers, special forces to mercenaries or private armies. 

Kolejnym plusem jest to że te figurki mogą reprezentować naprawdę wiele różnych formacji, od żołnierzy czy sił specjalnych pod przykrywką po najemników czy prywatne armie.

piątek, 8 września 2017

BOLT ACTION Panther Ausf. G

I finished painting Panther G from Rubicon Models (unboxing). It was my first time doing hard edge ambush camo, but I think it turned-out all right.


Skończyłem Panterę Ausf. G od Rubicon Models (unboxing). Pierwszy raz robiłem tego typu kamuflaż, ale chyba nie wyszło źle.


wtorek, 5 września 2017

Faux fur/teddy bear fur mat for wargaming TUTORIAL // Mata ze sztucznego futra do gier bitewnych TUTORIAL

I finally found enough time to write promised tutorial. I tried my best to cover every aspect of the "building" process and to make enough pictures but feel free to ask questions. One thing that you need to know before the start is that making fur mat will create a big mess, it's definitely not something you would like to do in your house. I did mine in a hobby cellar about two monts ago and I still find clumps of exces fur in strange places. Also bear in mind that this takes quite a lot of time if you want to achieve a natural effect. 

W końcu znalazłem wystarczająco dużo czasu by napisać obiecany tutorial. Starałem się zrobić wystarczającą ilość zdjęć i jak najlepiej wyjaśnić każdy aspekt robienia takiej maty, ale w razie niepewności pytajcie śmiało w komentarzach. Przed rozpoczęciem trzeba pamiętać o tym że przygotowanie takiej maty generuje dużo syfu i pomimo tego że skończyłem ją jakieś 2 miesiące temu (nie licząc wielu późniejszych poprawek farbą), wciąż znajduję kłęby nadmiarowego futra. Oprócz tego cały proces cięcia i malowania jest dosyć pracochłonny i zrobienie maty zajmuje sporo czasu.


I chose 18mm light yellow fur, but good effects can also be achieved with darker tones

Wybrałem 18mm jasno żółte futro, ale ładne efekty można uzyskać również z ciemniejszymi odcieniami.


First and really imoprtant thing is to comb exces fur before first cut. Do this few times.

Pierwszym i naprawdę ważnym etapem jest wyczesanie nadmiarowego włosia przed pierwszym cięciem. Zalecam przejechać grzebieniem czy szczotką kilka razy.

Next plan mat layout. I used black marker to draw outline of the roads. Think about it twice, once you cut the fur there's no coming back ;) 

Następnie trzeba rozplanować układ maty. Do zaznaczenia granic dróg użyłem czarnego markera. Zastanówcie się dobrze, po przycięciu futra nie ma już odwrotu ;)Now the most time consuming process; cutting and trimming thr fur. I used only scissors (they need to be rally sharp), the fur is too thick for hair clipper (but not for animal clipper/groomer ofc).

Teraz najbardziej czasochłonny etap: strzyżenie i profilowanie futra. Używałem jedynie nożyczek (muszą być naprawdę ostre), futro jest zbyt gęste dla maszynek (oczywiście nie dla tych przeznaczonych dla zwierząt). I cut the roads first and then moved onto the fields giving them desired look. I came back a dozen of times and did some cuts and tidy-ups here and there, even after initial layer of paint.

Wyciąłem drogi,a potem skupiłem się na polach, starając nadać się im pożądany, naturalny wygląd. Potem jeszcze wielokrotnie poprawiałem niektóre fragmenty, nawet po pierwszych warstwach farby.
To get natural effect you need to change both vertical and horizontal angle of the cut quite often. Just do some similar cuts here and there and then change position and angle and do more cuts. If you want lower grass/field start with cutting the entire area more or less to the same length and the proceed with different cuts to give it natural look The roads need to be cut really short it will make burning easier.

By uzyskać naturalny efekt trzeba często zmieniać poziomy i pionowy kąt cięcia. Najlepiej robić kilka takich samych czy podobnych cięć w różnych partiach a potem zmienić pozycję i kąt i ciąć dalej. W przypadku niskich fragmentów najlepiej całą partię przyciąć mniej więcej do podobnej długości, a potem kontynuować nożyczkami i ciąć by nadać naturalny wygląd. Drogi muszą być przycięte naprawdę krótko żeby wypalanie było łatwiejsze.
No it's time to burn the remaining fur where you want the roads. I recommend using a kitchen lighter which can be refilled, because the gas runs out pretty quick and it's easy to get burn with regular lighter.

Teraz czas na wypalenie dróg. Polecam użyć zapalniczki kuchennej, która może być uzupełniana, bo gaz kończy się dość szybko, a zwykłą zapalniczką łatwo się poparzyć.
I decided to cover my roads with acrylic caulk instead just painting the burnt fur. I mixed acrylic caulk with a little bit of water and then stapled it onto the roads, trying to cover them in thin layer. While the caulk was still wet I sprinkled it with fine sand.

Postanowiłem pokryć drogi akrylem zamiast tylko pomalować wypalone futro. Akryl wymieszałem z odrobiną wody i potem "stemplowałem" pędzlem starając się uzyskać cienką warstwę. Gdy akryl był jeszcze wilgotny, lekko posypałem go z góry drobnym piaskiem.Next I basecoated the roads with cheap black matt spray paint and left it to dry. Then using brown matt spray paint I painted all the ditches, roads and those areas od the fur where I wanted to simulate ground showing under the grass.

Następnie zapodkładowałem drogi używając do tego celu taniej czarnej, matowej farby w sprayu i zostawiłem by dobrze wyschły. Używając brązowego, matowego sprayu pomalowałem wszystkie drogi, rowy i te fragmenty futra, na których chciałem uzyskać efekt ziemi przebijającej się spod trawy.
Now it's time for "real" painting. Before you start bear few fings in mind: first of all the mat needs colour variation for that natural look, but try different shades of two-three colour mix rather then experiment with a lot of colours. Use cheap acrylic paints cause you'll use quite a lot. For this mat I used about 3 tubes of dark green (600ml) and 2 of yellow ochre (400ml). If you want to darken the colour just add more dark green and if you want lighter tone use more ochre. Try to avoid darkening or lightening the paint with black and white, it doesn't look natural. Also remember that you can show original colour of the fur by combing the desired areas after the paint dries and it creates pretty cool efect. 

Teraz czas na prawdziwe malowanie. Przed rozpoczęciem prac należy pamiętać o kilku rzeczach: po pierwsze aby mata wyglądała naturalnie musi mieć pewne przebarwienia, kolor nie może być "płaski", ale żeby osiągnąć ten efekt lepiej użyć 2-3 kolorów i mieszać je w różnych proporcjach niż bawić się w wiele barw. Najlepiej używać tanich farb akrylowych (jednak nie takich na ścianę), bo trochę ich zejdzie. Ja zużyłem 3 tubki ciemnej zieleni (600ml) i 2 żółtej ochry (400ml). Ważne jest aby do przyciemniania czy rozjaśniania mieszanki nie używać czerni i bieli, a zwiększać lub zmniejszać ilość żółci, inaczej efekt będzie sztuczny. Można też odsłonić trochę oryginalnego koloru futra i uzyskać efekt wyschniętej trawy szczotkując po wyschnięciu farby wybrane miejsca trochę bardziej (właśnie dlatego warto kupić stosunkowo jasne futro).


The easiest way to paint the fur is to use wide brush and comb. Just mix paints to get desired colour and then heavy drybrush the fur in all directions. While the paint is still wet use comb and move it around painted area to spread the paint. It will create nice, natural effect and blend the colours, creating nice effect. When the base colurs of fifferent areas have dried you can now blend them together for even better result. To do this just drybrush lightly the fur with lighter colour and then use the comb again to blend the paint. 

Najłatwiejszym sposobem na pomalowanie futra jest używanie szerokiego i płaskiego pędzla oraz grzebienia. Po wymieszaniu farb i osiągnięciu pożądanego odcienia trzeba mocno zdrybrushować w każdym kierunku futro pędzlem, na którym jest dużo farby. Gdy farba jest wciąż mokra należy używając grzebienia czesać i rozprowadzać ją w każdą stronę, co powoduje ładny efekt. Gdy bazowe kolory wyschną można je teraz wymieszać i zunifikować lekkim drybrushem jasnym kolorem i standardowym czesaniem.Rememeber that you can always put another colour on top and the blend it with a comb. As you can see my mat has quite a lot of different tones of greens and that was achieved with drybrushing ochre and green mixes onto existing colours. 

Zawsze można też zmienić odcień futra przez zdrybrushowanie i czesanie innym kolorem. Jak widać moja mata ma sporo różnych odcieni, które jednak nie gryzą się ze sobą, a taki efekt osiągnąłem właśnie przez nakładanie drybrushem różnych mieszanek ochry i zieleni na bazowe kolory.
When the fields of grass were more or less ready, using brown+ochre drybrush I finished painting the roads. 

Gdy pola są mniej więcej gotowe, można drybrushem skończyć malowanie dróg. Ja użyłem miksu ciemnego brązu i ochry.


After those steps mat was almost ready, I just did some touch-ups here and there both with scissors and paint. 

Po tych etapach mata jest prawie gotowa, ja  jeszcze tylko poprawiłem kilka miejsc zarówno nożyczkami jak i farbą.Here are more pictures of the finished mat. I'm sorry for crappy pics, but I took them during different days using with different light mostly smartphone camera. Also bear in mind that on every screen the mat has slightly different colours and it looks way better in reality.

Poniżej kilka zdjęć skończonej maty. Przepraszam za słabe zdjęcia, ale robiłem je w różne dni, przy różnym oświetleniu, używając głównie aparatu w smartfonie. Pamiętajcie też że na każdym ekranie mata ma różne kolory, w rzeczywistości wygląda lepiej niż na zdjęciach.
First Bolt Action battle roport/AAR from a game played on this mat coming soon.

Pierwszy raport z bitwy Bolt Action rozegranej na tej macie wkrótce.