piątek, 26 maja 2017

SAGA Viking Hirdmen #1

Title says it all, my first Heartguard. I know that the bird on his shield looks strange, but that's how it was supposed to look ;)Tytuł mówi wszystko, mój pierwszy Hearthguard. Wiem że ptak na tarczy wygląda dziwnie, ale tak właśnie miał wyglądać ;)środa, 24 maja 2017

Unboxing Saga plastic 4pts Viking Starter Set

Today I would like to unbox a set that is propably the best and cheapest way to start playing Saga with Vikings.

Dzisiaj chciałbym odpakować pudełko, które jest chyba najlepszym i najtańszym sposobem by zacząć granie w Sagę frakcją Wikingów.


As you can see the box looks cool, especially the art on its front. On the back there is a photo of all the minis painted.

Jak widać pudełko prezentuje się nieźle, szczególnie grafika na jego froncie. Z tyłu z kolei znajdziemy zdjęcie sklejonych i pomalowanych figurek.Inside there are 4 Dark Age Warriors sprues, 1 Viking Hirdmen sprue and 1 sprue wich allows to build a Warlord. The Warlord sprue is just 2 Viking Hirdmen bodies with some additional parts. I used them to put together regular Hearthguard and after buying additional metal Warlord I  already have 5pts warband.

W środku znajdują się 4 ramki Dark Age Warriors, 1 ramka Viking Hirdmen i 1 która pozwala na złożenie Warlorda. Ramka z Warlordem to tak na prawdę dwa korpusy Viking Hirdmen z kilkoma dodatkowymi częściami. Ja użyłem ich do sklejenie zwykłych Hearthguardów i po dokupieniu metalowego wodza mam łącznie 5pts.


The bases are my favourite 25mm Rendera bases wich I also use for Bolt Action. There are 30x25mm bases and 1x40mm base for your Warlord.

Podstawki to moje ulubione 25mm płaskie podstawki firmy Rendera, których używam również do Bolt Action. W zestawie znajduje się 30 podstawek o średnicy 25mm i jedna 40mm dla wodza.


The quality of the Dark Age Warriors is good, but it's not the best, I found some strange looking cracks on some of them. As you can see below they can be equipped with spears, but there are also 3 slings on each sprue, wich is enough to make 12 men strong unit of Levies.

Jakość wykonania jest dobra, ale nie najlepsza, znalazłem kilka dziwnie wyglądających pęknięć na niektórych figurkach. Jak widać poniżej Dark Age Warriors mogą być uzbrojeni w włócznie, ale na każdej ramce znajdują się też 3 proce, co jest wystarczającą ilością by złożyć dwunastoosobowy oddział Levies.


Hirdmen sprue is on the other hand really great, both when it comes to quality and quantity. It gives you many weapon choices such as spears, axes, swords and even two-handed axes. There are also some additional pieces like daggers ans satchels.

Ramka Hirdmenów z kolei jest bardzo fajna zarówno pod względem jakości jak i ilości części, daje dużo opcji uzbrojenia jak np. włócznie, topory, miecze a nawet dwuręczne topory. Znajdzie się też sporo dodatkowych części jak sztylety czy sakwy.As I said before the Warlord sprue is just two Hirdmen bodies wit some unique parts, like this cool-looking horn.

Jak pisałem wcześniej ramka Warlorda to dwa korpusy od Viking Hirdmen i kilka unikalnych dla niego części, jak ten kozacki róg.Generally speaking, besides few flaws I really recomend this set for everyone that wants to start playing SAGA Vikings.

Generalnie pomimo kilku wad naprawdę polecam ten zestaw wszystkim, którzy chcą zacząć grać w Sagę Wikingami.

środa, 17 maja 2017

SAGA Viking Warriors

My first unit for SAGA is finished, so it's time for some group pics. I learned a lot while painting these guys and I think they will look nice on the battlefield.Mój pierwszy oddział do Sagi jest skończony, więc czas na zdjęcia grupowe. Dużo się nauczyłem malując tych gości i myślę że będą wyglądali nieźle na stole.czwartek, 11 maja 2017

Ghouls #1

First batch of ghouls for my Von Carstein Warband. Nothing special, but at least they are finally done. 
Pierwsza partia ghouli do mojej Nieumarłej świty Hrabiego Von Carstein. Nic specjalnego, ale przynajmniej w końcu są skończeniu.

poniedziałek, 8 maja 2017

SAGA Viking Bondi #8

Last one. As you can see I tried to do a simple freehand on his shield. I'm not entirely happy with the result, but neverthless painting it was a good lesson and I will definitely improve such designs while painting Viking Hirdmen.Ostatni. Jak widać próbowałem zrobić na tarczy prostego freehand'a. Nie jestem do końca zadowolony z efektu, ale mimo wszystko malowanie tego było niezłą lekcją i na pewno poprawię takie wzory malując Hirdmenów.
piątek, 5 maja 2017