czwartek, 27 lipca 2017

Unboxing Test of Honour starter set + Unarmoured Samurai

I finally have some time to write longer posts, so today I'd like to unbox Test of Honour starter set that I bought some time ago. I won't write about rules or anything like that, I will cover them in another post.

W końcu mam czas by napisać kilka dłuższych postów, więc dzisiaj chciałbym zrobić unboxing zestawu startowego do Test of Honour. Nie będę tu pisał o zasadach i tym podobnych rzeczach, nimi zajmę się w osobnym poście.

Below you can see how the box looks like. It's made from thick carboard that protects the content well. I really like the artwork on the front, but picture on the back... well let's say it's not that inviting.

Poniżej można zobaczyć jak wygląda pudełko. Jest wykonane z grubego kartonu, który dobrze zabezpiecza zawartość. Naprawdę podoba mi się grafika na froncie, ale zdjęcia na odwrocie... powiedzmy że nie są tak zachęcające.
Inside you'll find everything you need to play: rules, scenarios, dice, tokens, minis and even carboard 2D scenery.

W środku znajduje się wszystko co potrzebne do gry: zasady, scenariusze, żetony, figurki, a nawet kartonowe tereny 2D.Assembly guides, rules and scenarios. Everything well writtend and clear.

Instrukcje, zasady i scenariusze, wszystko dobrze i przejrzyście napisane.
The cards are standard size, but the dice are a little bit different with swords and X instead of numbers.

Karty są w standardowym rozmiarze, ale kości trochę się różnią od zwykłych i jak widać posiadają symbole miecza i X zamiast cyfr.

Mini quality is really good, besides easy to remove mould lines, there are no other flaws.

Jakość figurek jest naprawdę dobra, oprócz łatwych do usunięcia nadlewek nie znalazłem innych niedoskonałości.

As You can see each sprue gives you few options, besides regular pikemen there are parts to put together banner bearer, musicians and seargants.

Jak widać każda ramka daję kilka opcji, oprócz zwykłych pikinierów można skleić sztandarowego, muzyka czy sierżanta.
Missle troops can have bows or muskets.

Strzelców można skleić albo z łukami albo z muszkietami.
Samurai sprue gives a lot of options. Different weapons, different poses, different accesories and details, there is a lot of everything.

Ramka z Samurajami daję sporo możliwości. Różne bronie, różne pozy, różne dodatki, jest tego naprawdę dużo.I preordered my copy of the game and because of that I recived limited Unarmoured samurai mini (you can see him painted HERE). The mini is super cool in my opinion, I had a lot of fun painting it and it even became one of favourite models in my collection. Inside the blister pack you'll also find suitable upgrade card and standard 25mm Warlord Games base.

Swoją kopię gry zamówiłem w preorderze i z tego powodu dostałem figurkę nieopancerzonego samuraja (którą można zobaczyć pomalowaną TU). Figurka jest moim zdaniem mega ładna i stała się jedną z ulubionych w mojej kolekcji. W środku blisterka znajduje się odpowiednia karta i standardowa 25mm podstawka Warlord Games.

Half of the starter set assembled:

Połowa startera sklejona:poniedziałek, 24 lipca 2017

Spectre Operations SAS Jungle Ops #2 / Task force operators - Alfa snipers

Two more minis for Spectre Operations. I decided to paint them to match my SAS Jungle Ops, but i think I'll buy two more and paint them for Middle East/North Africa theathers. Kolejne dwie figurki do Spectre Operations. Postanowiłem dopasować malowanie do mojego SAS Jungle Ops, ale myślę że kupię jeszcze dwóch i pomaluję ich pod Bliski Wschód/północną Afrykę.

piątek, 21 lipca 2017

SAGA Viking Hirdmen #6

Another one. I'm not happy with the shield design, it seems I'm better at painting snakes than ravens.Kolejny. Nie jestem zadowolony ze wzoru na tarczy, wygląda na to że jestem lepszy w malowaniu węży niż kruków.wtorek, 18 lipca 2017

FKB XXXV Czerwone Oczy: Plague Marine #1

First Plague Marine for my upcoming Shadow War: Armageddon warband. I wasn't painting much fantasy or Sci-Fi minis lately, and this guy was a nice break from all those Vikings and WWII Germans. I still have few of them to paint, so expect more Nurgle in the coming months.


Gospodarzem tej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego jest Inkub, który prowadzi Wojnę w Miniaturze i to właśnie on stoi za całą inicjatywą FKB.

Tematem tym razem są Czerwone Oczy. Nie ukrywam że temat dla mnie trudny, bo ostatnio figurki Fantasy i Sci-Fi poszły lekko w odstawkę (jeśli chodzi o malowanie, bo w Warheima wciąż w miarę regularnie grywam), ale akurat kupiłem siedmiu Plague Marines z nowego startera do WH40K i zdecydowałem się jednego pomalować na próbę. Spodobało mi się na tyle że na warsztacie czeka już kolejnych czterech w bazowych kolorach, z których mam zamiar złożyć bandę do Shadow War: Armageddon (i być może armię do WH40K).
niedziela, 16 lipca 2017

Spectre Operations SAS Jungle Ops #1

First two guys for Spectre. I know they don't look spectacular, but their gear and faces have to be in camo and that makes them look plain. I also decided to make their bases simple without any vegetation, just drybrushed with ochre pigment to represent african/south american earth. 


Dwóch pierwszych gości do Spectre. Wiem że nie wyglądają spektakularnie, ale och osprzęt i twarze powinny być w camo, co sprawia że wyglądają dosyć monotonnie. Oprócz tego zdecydowałem dla odmiany zrobić jak najprostsze podstawki bez żadnej roślinności, tylko zdrybrushowane pigmentem w kolorze ochry by przedstawiały afrykańską/południowoamerykańską ziemię.


piątek, 14 lipca 2017

SAGA Viking Hirdmen #5

First warrior from my second hearthguard unit for SAGA viking warband.


Pierwszy wojownik z mojego drugiego oddziału hearthguard do Sagi.poniedziałek, 10 lipca 2017

Faux fur/teddy bear fur mat for wargaming // Mata ze sztucznego futra do gier bitewnych

I love that feeling you get when you finish a big project. I won't lie, I'm really proud and pleased with the results, mat looks good in my opinion, even though some of its parts didn't turn out exactly as I wanted. The mat is bigger than standard 120'x180' table so that I can move the crossroads and get different layout each time. I'll reveal more details from the making process in the upcoming tutorial, now grab some pictures.

Uwielbiam to uczucie gdy skończę duży projekt. Nie ukrywam że jestem naprawdę dumny i zadowolony z efektów, mata wygląda moim zdaniem naprawdę dobrze, nawet pomimo tego że z niektóre jej fragmenty i elementy nie wyszły do końca tak jak bym chciał. Mata jest większa niż standardowe 120'x180', więc będę mógł przesuwać skrzyżowanie i za każdym razem mieć inny układ stołu. Nie będę się tu więcej rozpisywał, więcej szczegółów pojawi się w nadchodzącym tutorialu, a teraz łapcie zdjęcia.