wtorek, 31 października 2017

October 2017 summary // Podsumowanie paździenika 2017

At first october seemed like a very good month, but the last week or so was terrible, I only spent about a hour or two for painting minis in this time. On the other hand I managed to grab few great games of Test of Honour, Warheim FS and my first game ever of Gods of War: Robert E. Lee. I'm particulary happy about two games of Warhiem that I played, they motivated my opponents to play and paint more, and I'm already thinking about running a campaign with me as a game master. Another higlight was using my Warmaster minis for the first time in two epic games (I even won one!). When it comes to painting I was mostly finishing few units and heros for Warmaster, but also last minis for Test of Honour. Now I need to take a small break from fantasy and feudal Japan, and that means Task Force Nomad for Spectre Operations landing on my workbench. I'll write more anout my plans for the end of the year at the end of this post, now le't see what I've published this month:


Na początku wydawało mi się że październik będzie bardzo dobrym miesiącem, ale ostatni tydzień był fatalny, spędziłem na warsztacie może ze 2 godziny. Z drugiej strony udało mi się zagrać kilka naprawdę świetnych gier, między innymi w Test of Honour, Warheim FS a także pierwszą intro grę w system Bogowie Wojny: Lee. Szczególnie mnie cieszą te dwie partie w WFS, zmotywowały one moich przeciwników do grania i malowania i już myślę o poprowadzeniu kampanii jako MG. Kolejną atrakcją było użycie moich figurek do Warmastera w dwóch epickich grach (jedną nawet wygrałem!). W kwestii malowania, to skupiłem się głównie na skończeniu oddziałów do Warmastera, ale także ostatnich modeli do Test of Honour. Musze teraz zrobić sobie małą przerwę od fantasy i feudalnej Japonii, a to oznacza że Task Force Nomad do Spectre ląduje na warsztacie. Na końcu posta napiszę coś jeszcze na temat moich figurkowych planów na listopad, a teraz czas przyjrzeć się publikacjom z tego miesiąca:

WARMASTER: 

TEST OF HONOUR:

SCENERY:In november I'll definitely paint more units for Warmaster  and finish some scenery for Warheim FS. I really hope I will also be able to attend one of the biggest Warmaster events in Europe, but  I still don't know if I will be free that weekend. Besides that I have a prtty big pile of minis that await their photo session... Well let's hope I will have time for all fo this ;)

W listopadzie na pewno zajmę się malowaniem kolejnych oddziałów do Warmastera i terenami do Warheim FS. Mam też nadzieję że będę miał okazję uczestniczyć w jednym z większych Warmasterowych eventów w Europie (o tym info wkrótce), ale wciąż nie wiem czy będę miał ten weekend wolny. Mam też całkiem pokaźną kupkę modeli, które wciąż czekają na swoją sesję zdjęciową... Miejmy nadzieję że znajdę czas na to wszystko ;)


poniedziałek, 30 października 2017

FKB XXXVII W przerwie walk: FROSTGRAVE Thief

The title says it all. Thief from Frostgrave range that will be used mostly in my games of Warheim FS, but one day I might do a full Frostgrave warband.


Gospodarzem tej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego jest Mateusz który prowadzi The Dark Oak, a cała inicjatywa została zapoczątkowana przez Inkuba, który prowadzi Wojnę w Miniaturze]

W tej edycji miałem za dużo pomysłów co poskutkowało tym że żaden z tych na których mi bardziej zależało nie wypalił, a że w tym roku postanowiłem wziąć udział we wszystkich edycjach FKB trzeba było na szybko coś wymyślić. No i znów za dużo pomysłów. Jedyny z tego pożytek że zapisałem je sobie na Trello i w przyszłości doczekają się realizacji. Stanęło na tym że pomalowałem tego jegomościa. Jak wiadomo gdy cichną odgłosy walk zaczyna się wielkie łupienie, a w takich momentach profesjonaliści tego pokroju są na wagę złota. Dosłownie. Jak widać przykleiłem go do okrągłej podstawki (jakby mnie naszło na Forstgrave), którą wykończyłem w stylu mojego Chaosu do WFB/WFS, ale zamierzam go używać głównie jako najemnego ostrza w grach w Warheim FS.
wtorek, 24 października 2017

WARMASTER Nurgle Daemon Prince

First hero for my Chaos Warmaster army. As you can probably see it's just Nurgling from WFB with converted sword. 


Pierwszy bohater do mojej Warmasterowej armii Chaosu. Jak prawdopodobnie na pierwszy rzut oka widać to zwykły Nurgling z WFB ze skonwertowanym mieczem.
sobota, 21 października 2017

WARHEIM FS Fountain // Fontanna

Small drinking fountain I made for Warheim and other games. Pretty simple and quick build, that works well as a obstacle in game. Cart from Black Grom Studio as a a bonus.


Małe poidełko/fontanna zrobiona do Warheim i innych gier. Prosta i szybka w konstrukcji budowla, która dobrze sprawdza się jako przeszkadzajka w czasie gry. Wózek z Black Grom Studio jak bonus.
czwartek, 19 października 2017

War of the Worlds 2017 // Wojna Swiatów 2017

Wojna Światów (ang. War od the Worlds) is a convention in Poznań, Poland that hosts many tournaments and this year I decided to finally take part in it. I played in the Bolt Action tournament and had a blast, everything from the games, retailers to the people I met was great and I really hope I will be able to visit Wojna Światów next year. Below you'll find some pictures I took during the convention and small summaries of my games along with other things worth mentioning.

Wojna Światów to konwent, który od pewnego czasu odbywa się co roku w Poznaniu i który gości wiele turniejów, a w tym roku w końcu zdecydowałem się wziąć w tym udział. Zagrałem w turnieju Bolt Action i wszystko od gier zaczynając a po ludziach kończąc było rewelacyjne, mam nadzieję w przyszłym roku też wziąć udział. Poniżej znajdziecie trochę zdjęć i krótkie podsumowania moich gier razem z innymi wartymi wspomnienia rzeczami.

First of all the tables looked great, kudos to the guys who made them:

Po pierwsze stoły wyglądały wspaniale, szacunek dla ludzi którzy je robili:


Besides Bolt Action there were tournaments od X-Wing, Malifaux, SAGA, WH40k, 9the Age and Game of Thrones card game:

Oprócz Bolta na miejscu były też turnieje w X-Winga, Maliafux, Sagę, WH40k, 9th Age i karcianą Grę o Tron:You could also try new games like Gods of War: Robert Lee (I was able to get a game recently, I highly recommend it and will write a post about it soon), Warzone Resurrection, Wojnacja, Dust 1947, Black Powder (I love the rules, they are based on Warmaster) and Bolt Action:

Można też było spróbować nowych gier takich jak Bogowie Wojny: Lee (ostatnio miałem przyjemność zagrać, gorąco polecam i napiszę o tym posta niedługo), Warzone Resurrection, Wojnacja, Dust 1947, Black Powder (świetne zasady bazujące na Warmasterze) i Bolt Action:
When it comes to my games I had a lot of fun, but didn't do very well. I won 2, lost 2 and draw 1 game. In the first game that resulted in a draw I could easily win, but played with my soft skin vehicles a bit too dangerous and lost them, which resulted in a draw even with me claiming objective of the game. For me highlight of the game was Sturmipioniere squad roasting with flamethrower. Russian veteran squad hidden in the bunker.

Jeśli chodzi o gry to jak pisałem zabawa była przednia, ale nie osiągnąłem zbyt dobrego wyniku. Wygrałem 2, przegrałem 2 a jedną grę zremisowałem. Pierwsza gra która skończyła się właśnie remisem, spokojnie mogła zakończyć się moją wygraną, ale zagrałem zbyt agresywnie pod koniec moimi soft-skinami, straciłem oba co spowodowało remis mimo tego że kontrolowałem objectiv. Najfajniejszym momentem tej gry było smażenie rosyjskich weteranów schowanych w bunkrze miotaczem ognia z oddziału Sturmpioniere.

In the second game I played against British Commandos. The aim of the game for me was to defend my half of the table. I won the game, but it was a hard one, two squads of Commandos in trucks are no joke. It was also the best game I had during this tournament. I don't remeber the name of my opponent but we managed to grab a beer after the game so it was all cool.

W drugiej grze zagrałem przeciwko brytyjskim komandosom. Moim celem gry było obronić swoją połowę stołu. Wygrałem, ale było bardzo ciężko, komandosi w ciężarówkach to nie przelewki. Była to też najprzyjemniejsza gra całego turnieju. Niestety nie pamiętam ksywki przeciwnika, ale udało się po grze znaleźć czas by skoczyć na piwo, więc wszystko spoko.
Third game aginst Japanese army. I was tired and there were a lot of enemy soldiers, so I lost the game. It was a really hard one, 3 suicide tank hunters and 2 sniper teams were a real pain in the back, not to mention mmg squads.

Trzecia gra przeciw Japończykom. Byłem już zmęczony, a do tego po drugiej stronie stołu stała cała horda żołnierzy i przegrałem. Było okrutnie ciężko, 3 samobójczych tank hunterów, 2 snajperów i do tego SQUADY mmg przyprawiały o ból...głowy.
Fourth game against Last Levy German force. At first it was hard to tell who will win, both sides inflicted some casualties to the enemy, but in the end my Assault Engineers did their job and cleaned left flank and I was able to move more of my units to the right and claim 3 table quarters (it was objective of the game).

Czwarta gra przeciwko niemieckiemu Last Levy. Na początku ciężko było przewidzieć kto wygra, obie strony zadały przeciwnikowi straty, ale pod koniec moi Sturmpionierzy odwalili kawał dobrej roboty czyszcząc lewą flankę, co pozwoliło przerzucić więcej jednostek na drugą stronę stołu i zająć 3 ćwiartki stołu (był to cel gry).Last game played agains FJ platoon. I controlled the game almost form the beginning and it seemed I will win, but my veteran unit rolled a fubar having only 1 PIN and run away, loosing the objective marker wich resulted in me losing the game. Sadly I don't have any pics from this game but we played on this table:

Ostatnia gra przeciwko plutonowi Fallshirmjager. Praktycznie cały czas kontrolowałem sytuację na stole i wydawało się że moje zwycięstwo jest pewne, ale mój weterański oddział rzucił Fubar mając jednego pina i uciekł, gubiąc znacznik, co sprawiło że ostatecznie przegrałem. Niestety nie mam żadnych zdjęć z tej gry, ale graliśmy na tym stole:


As I said I had a lot of fun, one thing that I didn't like was the fact that I had to play against other Axis forces, thats the downside of tournament play. On the other hand this was without doubt the best looking tournament I have ever been to, all the armies were beautifully painted and as you could see the tables were awesome. I want to thank all my opponents for the games and nice attitude!
Jak mówiłem na całym ekonwencie bawiłem się bardzo dobrze, jedna rzecz która mi przeszkadza to granie przeciwko innym armiom osi, to zdecydowanie wada grania turniejów. Z drugiej strony nigdy nie byłem na ładniejszym evencie figurkowym, wszystkie armie były ładnie pomalowane, a jak widać na zdjęciach stoły wyglądały świetnie. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim oponentom za gry i zdrowe podejście!