wtorek, 21 marca 2017

German grenadiers #1

Two soldiers painted over two months ago. I wanted to finisfh them quick, so they are definitely not my greatest painting achievement.


Dwóch żołnierzy pomalowanych ponad dwa miesiące temu. Chciałem ich szybko skończyć, więc zdecydowanie nie są moim największym malarskim osiągnięciem.3 komentarze: