wtorek, 31 października 2017

October 2017 summary // Podsumowanie paździenika 2017

At first october seemed like a very good month, but the last week or so was terrible, I only spent about a hour or two for painting minis in this time. On the other hand I managed to grab few great games of Test of Honour, Warheim FS and my first game ever of Gods of War: Robert E. Lee. I'm particulary happy about two games of Warhiem that I played, they motivated my opponents to play and paint more, and I'm already thinking about running a campaign with me as a game master. Another higlight was using my Warmaster minis for the first time in two epic games (I even won one!). When it comes to painting I was mostly finishing few units and heros for Warmaster, but also last minis for Test of Honour. Now I need to take a small break from fantasy and feudal Japan, and that means Task Force Nomad for Spectre Operations landing on my workbench. I'll write more anout my plans for the end of the year at the end of this post, now le't see what I've published this month:


Na początku wydawało mi się że październik będzie bardzo dobrym miesiącem, ale ostatni tydzień był fatalny, spędziłem na warsztacie może ze 2 godziny. Z drugiej strony udało mi się zagrać kilka naprawdę świetnych gier, między innymi w Test of Honour, Warheim FS a także pierwszą intro grę w system Bogowie Wojny: Lee. Szczególnie mnie cieszą te dwie partie w WFS, zmotywowały one moich przeciwników do grania i malowania i już myślę o poprowadzeniu kampanii jako MG. Kolejną atrakcją było użycie moich figurek do Warmastera w dwóch epickich grach (jedną nawet wygrałem!). W kwestii malowania, to skupiłem się głównie na skończeniu oddziałów do Warmastera, ale także ostatnich modeli do Test of Honour. Musze teraz zrobić sobie małą przerwę od fantasy i feudalnej Japonii, a to oznacza że Task Force Nomad do Spectre ląduje na warsztacie. Na końcu posta napiszę coś jeszcze na temat moich figurkowych planów na listopad, a teraz czas przyjrzeć się publikacjom z tego miesiąca:

WARMASTER: 

TEST OF HONOUR:

SCENERY:In november I'll definitely paint more units for Warmaster  and finish some scenery for Warheim FS. I really hope I will also be able to attend one of the biggest Warmaster events in Europe, but  I still don't know if I will be free that weekend. Besides that I have a prtty big pile of minis that await their photo session... Well let's hope I will have time for all fo this ;)

W listopadzie na pewno zajmę się malowaniem kolejnych oddziałów do Warmastera i terenami do Warheim FS. Mam też nadzieję że będę miał okazję uczestniczyć w jednym z większych Warmasterowych eventów w Europie (o tym info wkrótce), ale wciąż nie wiem czy będę miał ten weekend wolny. Mam też całkiem pokaźną kupkę modeli, które wciąż czekają na swoją sesję zdjęciową... Miejmy nadzieję że znajdę czas na to wszystko ;)


6 komentarzy: