piątek, 21 lipca 2017

SAGA Viking Hirdmen #6

Another one. I'm not happy with the shield design, it seems I'm better at painting snakes than ravens.Kolejny. Nie jestem zadowolony ze wzoru na tarczy, wygląda na to że jestem lepszy w malowaniu węży niż kruków.wtorek, 18 lipca 2017

FKB XXXV Czerwone Oczy: Plague Marine #1

First Plague Marine for my upcoming Shadow War: Armageddon warband. I wasn't painting much fantasy or Sci-Fi minis lately, and this guy was a nice break from all those Vikings and WWII Germans. I still have few of them to paint, so expect more Nurgle in the coming months.


Gospodarzem tej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego jest Inkub, który prowadzi Wojnę w Miniaturze i to właśnie on stoi za całą inicjatywą FKB.

Tematem tym razem są Czerwone Oczy. Nie ukrywam że temat dla mnie trudny, bo ostatnio figurki Fantasy i Sci-Fi poszły lekko w odstawkę (jeśli chodzi o malowanie, bo w Warheima wciąż w miarę regularnie grywam), ale akurat kupiłem siedmiu Plague Marines z nowego startera do WH40K i zdecydowałem się jednego pomalować na próbę. Spodobało mi się na tyle że na warsztacie czeka już kolejnych czterech w bazowych kolorach, z których mam zamiar złożyć bandę do Shadow War: Armageddon (i być może armię do WH40K).
niedziela, 16 lipca 2017

Spectre Operations SAS Jungle Ops #1

First two guys for Spectre. I know they don't look spectacular, but their gear and faces have to be in camo and that makes them look plain. I also decided to make their bases simple without any vegetation, just drybrushed with ochre pigment to represent african/south american earth. 


Dwóch pierwszych gości do Spectre. Wiem że nie wyglądają spektakularnie, ale och osprzęt i twarze powinny być w camo, co sprawia że wyglądają dosyć monotonnie. Oprócz tego zdecydowałem dla odmiany zrobić jak najprostsze podstawki bez żadnej roślinności, tylko zdrybrushowane pigmentem w kolorze ochry by przedstawiały afrykańską/południowoamerykańską ziemię.


piątek, 14 lipca 2017

SAGA Viking Hirdmen #5

First warrior from my second hearthguard unit for SAGA viking warband.


Pierwszy wojownik z mojego drugiego oddziału hearthguard do Sagi.poniedziałek, 10 lipca 2017

Faux fur/teddy bear fur mat for wargaming // Mata ze sztucznego futra do gier bitewnych

I love that feeling you get when you finish a big project. I won't lie, I'm really proud and pleased with the results, mat looks good in my opinion, even though some of its parts didn't turn out exactly as I wanted. The mat is bigger than standard 120'x180' table so that I can move the crossroads and get different layout each time. I'll reveal more details from the making process in the upcoming tutorial, now grab some pictures.

Uwielbiam to uczucie gdy skończę duży projekt. Nie ukrywam że jestem naprawdę dumny i zadowolony z efektów, mata wygląda moim zdaniem naprawdę dobrze, nawet pomimo tego że z niektóre jej fragmenty i elementy nie wyszły do końca tak jak bym chciał. Mata jest większa niż standardowe 120'x180', więc będę mógł przesuwać skrzyżowanie i za każdym razem mieć inny układ stołu. Nie będę się tu więcej rozpisywał, więcej szczegółów pojawi się w nadchodzącym tutorialu, a teraz łapcie zdjęcia.piątek, 7 lipca 2017

SAGA Viking Hearthguard #1

Group pics of my second point for Saga. Painting those minis was a lot of fun, especially the shields designs, I learned how to control my shaking hands better ;)


Grupowe zdjęcia mojego drugiego punktu do Sagi. Malowanie tych figurek była prawdziwą przyjemnością, szczególnie wzorów na tarczy, nauczyłem się lepiej kontrolować moje trzęsące się ręce ;)

środa, 5 lipca 2017

PHR Apollo Strike Walkers

Latest addition to my Dropzone Commander Army, two Apollo jump walkers. 


Ostatni dodatek do mojej armii do Dropzone Commander'a, dwa skaczące walkery typu Apollo.
poniedziałek, 3 lipca 2017

SAGA Viking Warlord Egil Skallagrimsson

Every warband needs a leader. I chose Egil Skallagrimsson to lead mine, cause the mini looks cool in my opinion. Of course I field him as regular Viking Warlord and don't use his special rules. I wanted to experiment a little with painting this time and tried to do a tattoo on his arm and liked the effect this much that, as you can see I ended with two full sleeves.Każdy warband potrzebuje przywódcy. Ja wybrałem Egila Skallagrimssona by prowadził mój, bo moim zdaniem ta figurka wygląda po prostu zbyt dobrze by jej nie użyć. Oczywiście wystawiam go jako zwykłego warlorda i nie korzystam z jego zasad specjalnych.. Chciałem tym razem trochę poeksperymentować i spróbowałem malowania tatuaży i tak mi się to spodobało, że skończyło się jak widać na dwóch pełnych rękawach

piątek, 30 czerwca 2017

June 2017 summary // Podsumowanie czerwca 2017

First of all I know that in last month's summary I promised to show my finished faux fur mat, but I ran out of paint two times during painting and everything took me a lot more time than I ecpected. Now I just need to do some drybrushing to tie the colours together and it will be finished, so expect photos of it in july. In june I played a lot of different games, most of them were Bolt Action, but also SAGA and Dropzone Commander. When it comes to painting most of my time was consumed by fur mat, but I still managed to finish couple new minis and even one vehicle for Bolt Action! Things published in june:

Wiem że w podsumowaniu poprzedniego miesiąca obiecywałem pokazać zdjęcia mojej maty ze sztucznego futra, ale dwa razy skończyła mi się farba w trakcie malowania i przez to wszystko zajęło więcej czasu niż przewidywałem. Teraz tak naprawdę muszę zrobić lekki drybrush żeby kolory się ze sobą trochę zlały i mata będzie gotowa, więc teraz na prawdę możecie się spodziewać zdjęć w lipcu. W czerwcu za to udało mi się naprawdę dużo pograć, szczególnie w Bolt Action, ale też w Sagę i Dropzone Commandera. Jeśli chodzi o malowanie, to większość czasu zjadła mi mata, ale mimo to kilka nowych figurek, a nawet pojazd do Bolt Action zeszły z mojego warsztatu. Rzeczy opublikowane w czerwcu:

SAGA:
SAGA Viking Hirdmen #2
SAGA Viking Hirdmen #3
SAGA Viking Hirdmen #4

Usually I write here what I want to build/paint/play next month, but this time I have no clue. I'll definitely show few more minis for SAGA and maybe first SAS mini for Spectre Operations, but rest is mysterey even for me.

And btw this is my 200th post, and you guys have visited my blog nearly 35k times! Thank you very much!

Zazwyczaj na koniec piszę co bym chciał w przyszłym miesiącu pomalować/zbudować/zagrać ale tym razem nie mam za bardzo pomysłu. Na pewno pojawi się więcej figurek do Sagi i być może pierwsza figurka do Spectre, ale reszta jest niewiadomą nawet dla mnie.

I tak przy okazji to mój dwusetny post, a liczba wyświetleń zbliża się do 35k! Wielkie dzięki!

środa, 28 czerwca 2017

Unboxing Warlord Games German grenadiers

Quick unboxing today. This time box of Warlord Games German grenadiers that I won in local Bolt Action league few months ago.

Dzisiaj szybki unboxing. Tym razem pudełko niemieckich grenadierów od Warlord Games, które wygrałem w lokalnej lidze Bolt Action (tutaj moje małe podsumowanie tej ligi) kilka miesięcy temu.

First strange thing was that the box wasn't wrapped in plastic foil, just like WG older boxes.

Pierwszą dziwną rzeczą był brak folii na pudełku, zupełnie jak w starszych zestawach WG.


On the back of the box there is as always a bit of history, painting schemes and picture of decal sheet.

Na odwrocie kartonowego pudełka znajduje się jak zwykle trochę historii, schematy malowania i zdjęcie kalkomanii.

Nice thing is this small booklet/kind of assembly guide with all the parts numbered and named. 

Fajną rzeczą jest ta mała broszurka z ponumerowanymi i podpisanymi poszczególnymi częściami.


On the back there are few exapmles of paited minis with different weapons and short text with description. Great thing for beginner painters.

Na jej odwrocie kilka przykładów pomalowanych figurek z różnymi opcjami uzbrojenia i krótkim tekstem opisu. Fajna sprawa dla początkujących malarzy.


There are five identical sprues inside with six bodies and a lot of equipment options on each of them. Besides standard soldiers equipped with rifles, SMGs, assault rifles and Panzerfausts the kit allows to build lieutenant (even with iron cross), spotter/observer or sniper.

W pudełku znajduje się pięć identycznych plastikowych ramek z sześcioma tułowiami i mnóstwem sprzętu na każdej. Oprócz zwykłych żołnierzy z karabinami, pistoletami maszynowymi, karabinami szturmowymi i panzerfaustami zestaw daje opcje złożenia dowódcy (nawet z krzyżem żelaznym), spottera/obserwatora czy snajpera.


The quality is really good, there are of course some mould lines, but they are easy to get rid of. I also like the poses, they are far more dynamic then some of the older WG plastic infantry. All the different weapons and equipment allows you to make every soldier unique, and to customize your force. There are actually so many pieces that with all the leftover bits you can make a big pile of equipment (pretty good idea for an objective). 

Jakość wykonania jest naprawdę dobra, oczywiście znajdzie się trochę linii podziału, ale nie są one trudne do usunięcia. Podobają mi się również pozy, są dużo bardziej dynamiczne niż te ze starszych zestawów WG. Wszystkie części pozwalają na sklejenie każdego grenadiera w wyjątkowy sposób. Tak naprawdę po klejeniu zostaje tyle bitsów, że można z tego zrobić całkiem dużą kupkę niemieckiego szpeju (niezły pomysł na objective).My box was sadly missing the decal sheet, which I don't usually use, but still would like to have it, even as a guide on size and colour of the insignia.

W moim pudełku niestety nie było kalkomanii, których zazwyczaj i tak nie uzywam, ale mimo wszystko wolałbym mieć, choćby jako wzór przy malowaniu oznaczeń itp.

Generally speaking this kit is great and I highly recommend it for new Bolt Action German players and all those who want to expand their force.

Podsumowując zestaw jest świetny i polecam go wszystkim, którzy chcieliby zacząć granie armią niemiecką w Bolt Action.

poniedziałek, 26 czerwca 2017

ToTM#2 Cheap miniature holders // Tanie uchwyty do malowania figurek

In this Tip of the month I'll show you another simple thing that I use to make painting minis a little bit easier. I have been using many different things to hold my minis while painting, like bottle caps and empty paint jars, but all of them were too small and not comfortable enough. Then I stumbled accross those big corks in my local hardware store and I must say I use them all the time now. 

W tym Tip of the month chciałbym podzielić się kolejną rzeczą, która sprawia że malowanie figurek staje się dla mnie wygodniejsze. Używałem wielu różnych rzeczy do trzymania figurek w czasie malowania jak zakrętek i pustych słoiczków na farbę, ale wszystkie są za małe i niezbyt wygodne. Jakiś czas temu natrafiłem w markecie budowlanym (w castoramie, ale w innych też widziałem) na te korki i muszę powiedzieć że od tej pory używam ich cały czasThey are perfect diameter and holding them is really comfortable. I just put a small blob of bluetack or pattafix and then place minis on top. The bond of cork and bluetack is really strong so models and parts won't fall even when held upside down.

Korki mają idealną średnicę i trzymanie ich jest naprawdę wygodne. Wystarczy przykleić na górę placek bluetacka albo pattafixa a potem docisnąć figurkę. Bluetack bardzo dobrze trzyma się porowatego korka, więc figurki i części nie spadną gdy trzyma się je do góry nogami, a nawet trzęsie nimi.
You can also push some pins or wire into the cork and make painting small bits easier. As I said in the title they are really cheap and cost about 0,5£ each. If you can't find them search for corks with 25-28mm diameter (they are used to seal those big bottles for home made wine).

Można też powbijać w korek igły czy drut do trzymania małych bitsów. Jak pisałem w tytule te korki są naprawdę tanie, jeden kosztuje ok 2,50pln i można je znaleźć w dziale ogrodowym.