piątek, 26 maja 2017

SAGA Viking Hirdmen #1

Title says it all, my first Heartguard. I know that the bird on his shield looks strange, but that's how it was supposed to look ;)Tytuł mówi wszystko, mój pierwszy Hearthguard. Wiem że ptak na tarczy wygląda dziwnie, ale tak właśnie miał wyglądać ;)środa, 24 maja 2017

Unboxing Saga plastic 4pts Viking Starter Set

Today I would like to unbox a set that is propably the best and cheapest way to start playing Saga with Vikings.

Dzisiaj chciałbym odpakować pudełko, które jest chyba najlepszym i najtańszym sposobem by zacząć granie w Sagę frakcją Wikingów.


As you can see the box looks cool, especially the art on its front. On the back there is a photo of all the minis painted.

Jak widać pudełko prezentuje się nieźle, szczególnie grafika na jego froncie. Z tyłu z kolei znajdziemy zdjęcie sklejonych i pomalowanych figurek.Inside there are 4 Dark Age Warriors sprues, 1 Viking Hirdmen sprue and 1 sprue wich allows to build a Warlord. The Warlord sprue is just 2 Viking Hirdmen bodies with some additional parts. I used them to put together regular Hearthguard and after buying additional metal Warlord I  already have 5pts warband.

W środku znajdują się 4 ramki Dark Age Warriors, 1 ramka Viking Hirdmen i 1 która pozwala na złożenie Warlorda. Ramka z Warlordem to tak na prawdę dwa korpusy Viking Hirdmen z kilkoma dodatkowymi częściami. Ja użyłem ich do sklejenie zwykłych Hearthguardów i po dokupieniu metalowego wodza mam łącznie 5pts.


The bases are my favourite 25mm Rendera bases wich I also use for Bolt Action. There are 30x25mm bases and 1x40mm base for your Warlord.

Podstawki to moje ulubione 25mm płaskie podstawki firmy Rendera, których używam również do Bolt Action. W zestawie znajduje się 30 podstawek o średnicy 25mm i jedna 40mm dla wodza.


The quality of the Dark Age Warriors is good, but it's not the best, I found some strange looking cracks on some of them. As you can see below they can be equipped with spears, but there are also 3 slings on each sprue, wich is enough to make 12 men strong unit of Levies.

Jakość wykonania jest dobra, ale nie najlepsza, znalazłem kilka dziwnie wyglądających pęknięć na niektórych figurkach. Jak widać poniżej Dark Age Warriors mogą być uzbrojeni w włócznie, ale na każdej ramce znajdują się też 3 proce, co jest wystarczającą ilością by złożyć dwunastoosobowy oddział Levies.


Hirdmen sprue is on the other hand really great, both when it comes to quality and quantity. It gives you many weapon choices such as spears, axes, swords and even two-handed axes. There are also some additional pieces like daggers ans satchels.

Ramka Hirdmenów z kolei jest bardzo fajna zarówno pod względem jakości jak i ilości części, daje dużo opcji uzbrojenia jak np. włócznie, topory, miecze a nawet dwuręczne topory. Znajdzie się też sporo dodatkowych części jak sztylety czy sakwy.As I said before the Warlord sprue is just two Hirdmen bodies wit some unique parts, like this cool-looking horn.

Jak pisałem wcześniej ramka Warlorda to dwa korpusy od Viking Hirdmen i kilka unikalnych dla niego części, jak ten kozacki róg.Generally speaking, besides few flaws I really recomend this set for everyone that wants to start playing SAGA Vikings.

Generalnie pomimo kilku wad naprawdę polecam ten zestaw wszystkim, którzy chcą zacząć grać w Sagę Wikingami.

środa, 17 maja 2017

SAGA Viking Warriors

My first unit for SAGA is finished, so it's time for some group pics. I learned a lot while painting these guys and I think they will look nice on the battlefield.Mój pierwszy oddział do Sagi jest skończony, więc czas na zdjęcia grupowe. Dużo się nauczyłem malując tych gości i myślę że będą wyglądali nieźle na stole.czwartek, 11 maja 2017

Ghouls #1

First batch of ghouls for my Von Carstein Warband. Nothing special, but at least they are finally done. 
Pierwsza partia ghouli do mojej Nieumarłej świty Hrabiego Von Carstein. Nic specjalnego, ale przynajmniej w końcu są skończeniu.

poniedziałek, 8 maja 2017

SAGA Viking Bondi #8

Last one. As you can see I tried to do a simple freehand on his shield. I'm not entirely happy with the result, but neverthless painting it was a good lesson and I will definitely improve such designs while painting Viking Hirdmen.Ostatni. Jak widać próbowałem zrobić na tarczy prostego freehand'a. Nie jestem do końca zadowolony z efektu, ale mimo wszystko malowanie tego było niezłą lekcją i na pewno poprawię takie wzory malując Hirdmenów.
piątek, 5 maja 2017

środa, 3 maja 2017

ToTM#1 Hot Glue gun bases // Podstawki z pistoletu na klej

Tip of the month will be a new series on the blog in wich I will be showing you some useful quick tricks and tips that I use and that are worth sharing. I will try to keep those post as short as possible.

Tip of the month będzie nową serią na blogu, w której będę pokazywał niektóre przydatne i proste techniki których używam, a które są moim zdaniem warte podzielenia się. Będę starał się pisać te posty tak krótko i zwięźle jak tylko się da.

Today something that I tried recently and works really good in my opinion - small, almost invisible bases made form hot glue. Some of my regular readers might noticed that I don't like bases under my terrain and try to avoid them as much as I can. After some research and playing with my glue gun for while,  I found out that this kind of glue doesn't stick to baking paper and decided to try this tehnique while doing more hedges for my board.

Dzisiaj technika, którą niedawno testowałem i sprawuje się naprawdę dobrze moim zdaniem - małe, prawie niewidoczne podstawki z kleju na gorąco. Niektórzy z was mogli zauważyć że nie przepadam za podstawkami pod makiety i staram się ich unikać jak tylko się da. Po kilku próbach i zabawach z moim pistoletem, odkryłem że po zastygnięciu klej tego rodzaju nie przykleja się do niektórych powierzchni, miedzy innymi do papieru do pieczenia. Postanowiłem wypróbować więc tę metodę podczas robienia nowych żywopłotów na mój stół. 


All you have to do is to put a drop of hot glue under the hedge/fence/wathever you are doing and then place it on baking paper. After curing you will find out that the underside is completely flat and whole hedge sits perfectly on gaming table.

Wszystko co trzeba teraz tak naprawdę zrobić to walnąć kropę kleju na spód żywopłotu/płotu/czegokolwiek i postawić całość na papierze do pieczenia. Jak widać poniżej po wystygnięciu spód kropy kleju jest idealnie płaski i cały element terenu stabilnie stoi na stole.


You can even cover some ecxes glue on the sides with sand or texture paint and glue some tufts or static grass to it.

Nadmiar kleju po bokach można pokryć piaskiem albo farbą teksturalną, a potem przykleić do tego jakieś tufty lub trawkę statyczną.


I decided to keep things simple and covered everything wiith one flock. As you can see the hedge blends nicely with my mat and trust me, it won't fall easily, even when hit with dice or minis.

Ja postanowiłem pójść na łatwiznę i całość obsypałem jedną posypką. Jak widać żywopłot ładnie i naturalnie wygląda na stole i uwierzcie mi nie wywróci się łatwo po trafieniu kostką czy figurką.
niedziela, 30 kwietnia 2017

April 2017 summary //Podsumowanie kwietnia 2017

April was without doubt month of SAGA. I was painting my first minis for it and got to play three games. I really like the system and can't wait to finish painting whole warband and to play it more. Sadly I wasn't painting this much this monts, but still have some things finished to publish. 

Kwiecień był bez wątpienia miesiącem Sagi. Zacząłem malować swoje pierwsze modele i rozegrałem trzy gry. System bardzo mi się spodobał i nie mogę się doczekać pomalowanej bandy i kolejnych rozgrywek. Niestety w tym miesiącu nie malowałem zbyt dużo, ale coś tam na przyszły miesiąc mam przygotowane.

Minis published this month:

Reczy opublikowane w tym miesiącu:

Warhammer Fantasy Battle:
Oldhammer Chaos Mage

SAGA:
Saga Viking Bondi #1
Saga Viking Bondi #2
Saga Viking Bondi #3
Saga Viking Bondi #4
Saga Viking Bondi #5
Saga Viking Bondi #6

Bolt Action:
German grenadiers #2

Scenery:
Figurkowy Karnawał Blogowy XXXII - Wybrany i odrzucony: Deathknell WatchIn may I start another big project that was my dream for quite some time-faux fur o teddy bear fur mat for wargaming. Besides this I'll continue to paint and publish more minis fo SAGA and finished Ghouls for my Von Casrtein Warband. I also have an idea for new series and even started to write first post for it, hope to finis this next month.

W maju rozpoczynam duży projekt, który był moim marzeniem od jakiegoś czasu-matę ze sztucznego futra. Oprócz tego na pewno będę kontynuował malowanie i publikowanie kolejnych figurek do Sagi, a także w bólach ukończonych Ghouli do Nieumarłej Świty Hrabiego Von Carstein. Mam też pomysł na nową serię na bloga i przygotowany wstępnie pierwszy post na ten temat, mam nadzieję że uda się skończyć pisanie w przyszłym miesiącu.

As always big thanks to all the visitors, I hope you like content you find here :)

Jak zwykle dziękuję wszystkim odwiedzającym, mam nadzieje że kontent bloga się podoba :)


czwartek, 27 kwietnia 2017

SAGA Viking Bondi #6

Gingerhead is finished. I think the shield came out too bright, might tone it down a little with black glaze.


Rudy skończony. Wydaje mi się że tarcza wyszła zbyt jaskrawa, chyba muszę przyciemnić ją czarnym glaze'm.

wtorek, 25 kwietnia 2017

German grenadiers #2

Some more regular German Grenadiers, this time NCO and his pal. Both carrying STG44.


Kolejni regularni grenadierzy niemieccy, tym razem NCO i jego kumpel. Obaj uzbrojeni w STG44.niedziela, 23 kwietnia 2017

SAGA Viking Bondi #5

Another one. This one looks more like friendly uncle than angry viking warrior.Kolejny. Ten wygląda bardziej jak przyjazny wujek niż wkurzony wiking.