czwartek, 14 grudnia 2017

SAGA Viking Bondi #10

Another Viking Warrior, I really like how his shield turned out
.

Kolejny wojownik Wikignów, jestem naprawdę zadowolony z tego jak wyszła tarcza.poniedziałek, 11 grudnia 2017

TEST OF HONOUR Sargeant of archery & musketman

Last two guys for my ToH Warband, time to think about some group pictures.


Dwóch ostatnich gości do bandy ToH, czas pomyśleć o zdjęciach grupowych.


czwartek, 7 grudnia 2017

WARHAMMER FB Warrior of Slaanesh #1

Long time ago I wanted to do a 10 men strong unit of Chosen Warriors for each Chaos God, but few painted minis later GW released AoS, I started my Bolt Action journey and completely lost interest in fantasy Wargaming for a while. Recently I played few great games of Warmaster, Warheim and even WH Fantasy Roleplay and wanted to give this project a second chance. This is first mini for the Slaanesh regiment and I must say I'm pretty pleased with how it turned out, especially considering it was done in one evening.


Dawno temu chciałem zrobić sobie 10 osobowe oddziały Wybrańców pod każdego boga Chaosu, ale po kilku pomalowanych figurkach GW zresetowało setting wypuszczając AoS,  ja zacząłem przygodę z Bolt Action i na długi czas straciłem zainteresowanie grami fantasy. Ostatnio po kilku świetnych grach w Warmastera, Warheima i WFRP postanowiłem dać temu projektowi drugą szansę. Na start pierwsza figurka do regimentu Slaanesha i muszę powiedzieć że jestem zadowolony z efektu szczególnie że to tylko jeden wieczór malowania.
poniedziałek, 4 grudnia 2017

SPECTRE OPERATIONS Task Force Nomad #2

Another two operators for Task Force Nomad, this time with carbines.


Kolejnych dwóch chłopaków do Task Force Nomad, tym razem z karabinami.czwartek, 30 listopada 2017

November 2017 summary // Podsumowanie listopada 2017

I can't say that November was a good month for the hobby, I had much less free time than usually and didn't manage to finish much new stuff. Instead I bought a lot of minis that are currently waiting for their turn to be painted. Most of them for Warmaster and Warhammer (I jus fell in love with the Old World again, even bought a WFB 6th edition and WFRP 2nd edition rulebook) but after one game of Hobbit and a Saruman commision also Isengard for Lord of the Rings. Now I need to find time to paint all of this... Now as always let's see what I've published this month:

Nie mogę powiedzieć żeby listopad był dobrym miesiącem dla hobby, miałem duże mniej czasu wolnego niż zazwyczaj i nie udało mi się skończyć wielu nowych rzeczy. Nakupowałem za to sporo nowych figurek do Warmastera i Warhammera (znowu zapałałem miłością do Starego Świata, nawet kupiłem rulebooka do 6ed WFB i 2ed WFRP), a po jednej grze w Hobbita i zleceniu na malowanie Sarumana także Isengard do Lotra. Teraz muszę tylko znaleźć czas by to wszystko pomalować.. A teraz jak zwykle przyjrzyjmy się temu co opublikowałem w tym miesiącu:Sadly it seems December won't be much better, but don't worry I have a lot of minis that still wait to be photographed and published so the blog won't die. From good news on 9th december me and a couple of friends will be playing a big game of  D-Day landings on my new coastline gaming mat and I just can't wait. Besides that I'll post pictures of my last minis for Test of Honour and then of the whole Warband (and maybe some more Spectre Operations and SAGA). December is also a month of summaries, and these keep me motivated, so expext a long sumnmmary of the whole year.

Niestety nie zapowiada się żeby czasowo Grudzień był lepszy, ale nie martwcie się, mam jeszcze dużo figurek, które czekają na zdjęcia i publikację, więc blog nie umrze. Z dobrych wieści 9 grudnia gram z kilkoma kumplami dużą grę D-Day na mojej macie wybrzeża i po prostu nie mogę się już doczekać. Oprócz tego wrzucę na pewno na bloga ostatnie skończone figurki do Test of Honour, a potem zdjęcie całej bandy (i pewnie jeszcze więcej Spectre Operations i Sagi). Grudzień to też czas podsumowań, a że takie podsumowania bardzo mnie napędzają, napisze na pewno podsumowanie całego roku.

środa, 29 listopada 2017

FKB XXXVIII Ulepek: Warmaster Chaos obelisk

I was experimenting a lot with air-drying clay recently, I was trying to achieve different textures and designs and after those experiments I was left with some loose bits of clay. I forgot to throw them away immidiately and after few hours when they were already a little bit hard I started playing with them again. I found out that tou can achieve quite a nice texture of cracked and weathered rock when the clay is not entirely soft and the blobs don't want to stick to each other entirely. When the clay was dry (PRO TIP: it dries in about 30seconds in a microwave without noticeable shrinkage) I carved the Chaos star on it and then sealed it with watered down PVA and painted using acrylic paints. I'm pretty happy with the result it can a nice objective for my Warmaster games or nice piece of scenery for Warhammer or Warheim.


Gospodarzem tej edycji Figurkowego Karnawału Blogowego jest Pepe który prowadzi Fantasy w miniaturze, a cała inicjatywa została zapoczątkowana przez Inkuba, który prowadzi Wojnę w Miniaturze]

Ostatnio spor eksperymentowałem z gliną samoutwardzalną, starałem się uzyskać różne tekstury i wzory, a po paru takich eksperymentach zostało mi sporo resztek, których od razu nie wyrzuciłem. Po kilku godzinach od niechcenia wziąłem je z powrotem do ręki i zacząłem się bawić. Okazało się że można otrzymać fajną tekturę starego i zerodowanego kamienia gdy poszczególne kawałki są już trochę twarde i nie do końca się do siebie kleją. Gdy glina całkiem już wyschła (PRO TIP: glina samoutwardzalna schnie w jakieś 30 sekund w mikrofalówce bez zauważalnego skurczenia). Wyryłem na powierzchni gwiazdę Chaosu, zabezpieczyłem rozwodnionym wikolem i pomalowałem używając farb akrylowych. Jestem całkiem zadowolony z efektu, obelisk będzie fajnym objectivem do Warmastera, albo małą przeszkodą w grach WFB czy WFS. Na tę edycję FKB szykowałem jeszcze coś innego, ale srogo poległem, dłubanie w GSie nie jest moją mocną stroną i dlatego powstał tylko ten (dosłownie) ulepek.


Ale żeby nie było że nie potrafię nic z mas plastycznych stworzyć przedstawiam Hasharina, który na podstawce ma własnoręcznie "wyrzeźbionego" węża koralowego:poniedziałek, 27 listopada 2017

SPECTRE OPERATIONS Task Force Nomad #1

As I promised long ago here are few pics of my first two soldies armed with SMGs from Spetre Miniatures Task Force Nomad range. 


Obiecałem dawno temu i w końcu wrzucam zdjęcia dwóch pierwszych żołnierzy z SMG z liniii Task Force Nomad od Spectre Miniaturres.