sobota, 11 maja 2019

GUILD BALL Ratcatchers Miasma

Next model for my Guild Ball Ratcatchers team. I tried non metallic metal again and decided to try object source lightning for the first time. 


Kolejny model z mojej drużyny szczurołapów do Guild Ball. Spróbowałem po raz kolejny non metallic metal i postanowiłem sprawdzić jak mi idzie object source lightning po raz pierwszy.poniedziałek, 1 kwietnia 2019

LORD OF THE RINGS Uruk-Hai Captain #1

First Uruk-Hai Captian for my Isengard army, still have 2 or 3 more to paint. This guy is a part of Uruk-Hai Ballista set which I have finished recently.


Pierwszy kapitan Uruk-Hai do Isengardu, mam jeszcze 2 lub 3 innych do zrobienia. Ten konkretny pochodzi z zestawu balisty, który niedawno skończyłem.wtorek, 12 marca 2019

WHAT A TANKER! Soviet Tanks

KV-1, T-34/85 and a Lend Lease Valentine for What a Tanker! (and maybe other games in the future). Painted really quick in two evenings.


KV-1, T-34/85 i Lend Lease Valentine do What a Tanker! (i być może innych gier w przyszłości). Pomalowane naprawdę szybko w dwa wieczory.
niedziela, 3 marca 2019

GUILD BALL Ratcatchers Squeak

First model for my Guild Ball Ratcatchers team - Squeak the mascot himself. It was my first try at painting non metallic metal on a miniature (I tried it previously only on a standard of this Grave Guard), and I must say I'm pretty pleased with the result.


Pierwszy model z mojej drużyny Szczurołapów do Guild Ball'a - maskotka drużyny Squeak we własnej osobie. To była  moja pierwsza próba z malowaniem NMM na figurce (wcześniej próbowałem tylko na sztandarze tego Grave Guard'a) i muszę powiedzieć że jestem całkiem zadowolony z efektów.


wtorek, 20 listopada 2018

BLOOD RED SKIES Bf-109 squadron

It's been a while since my last post, but now I'm back on track. I have a lot of new stuff just waiting to be shown, just give me a couple days to get my camera form the repair and I'll try to catch up with more or less regular publications. Meanwhile few not so good pics of my finished german squadron for Blood Red Skies. 


Minęło trochę czasu od ostatniej publikacji, ale teraz wracam do gry. W międzyczasie sporo malowałem i mam dużo rzeczy, które tylko czekają by je pokazać, dajcie mi tylko kilka dni na odebranie aparatu z naprawy, a ja postaram się wrócić do bardziej regularnego blogowania. W tak zwanym międzyczasie nienajlepsze fotki mojej gotowej eskadry do Blood Red Skies.

wtorek, 18 września 2018

Rubicon Models Log Fence set #1

I bought those way back in may, but after painting them I never managed to finish the bases etc. until now, so here they are. As I mentioned in an unboxing i did, they are really great and well worth the price. 


Kupiłem te płotki jeszcze w maju, ale po pomalowaniu nigdy nie zabrałem się za ich wykończenie, aż do teraz. Jak wspominałem w unboxingu, zestaw jest naprawdę świetny i wart swojej ceny.sobota, 8 września 2018

UNBOXING Guild Ball Ratcatchers Team

I played Guild Ball for the first time about two years ago and liked the game very much, but at the time there was no proper community and you had to order the miniatures from abroad. Now things are completely different, local community is big (and still growing), I can buy everything I need at my local game store and my love for the game is even bigger. I won't lie, GB is my favourite game at the moment, I play it whenever I can so be prepared to see few related blog posts soon.

Pierwszy raz zagrałem w Guild Ball'a jakieś dwa lata temu i bardzo mi się ten system spodobał, ale w tamtym czasie nie istniało jakieś porządne community, a figurki trzeba było ściągać z zagranicy. Teraz trochę się pozmieniało, lokalna społeczność jest duża (i ciągle rośnie), wszystko do gry mogę kupić na miejscu, a moja miłość do gry jest jeszcze większa. Nie będę tu oszukiwał GB jest obecnie moją ulubioną grą i charatam w gałę kiedy tylko mogę, więc przygotujcie się na kilka tematycznych wpisów w przyszłości.

I chose Ratcatchers as my first guild mainly because they are cast in plastic, have pretty intresting playstyle and look cool. The nice feature of the box is that you can see the minis inside, and that really helped me to make my choice,

Wybrałem Szczurołapów jako moją pierwszą gildię głównie dlatego że są odlani w plastiku, mają ciekawy styl gry i wyglądają bardzo ładnie moim zdaniem. Fajną cechą pudełka jest okienko przez które można podglądnąć modele przed zakupem, ułatwiło to mój wybór.


Inside the box you'll find all the essential  things for Ratcatchers: miniatures, goal post, all the tokens, health counters and even a pice of terrain. The white sprue is perfect for carrying minis around as they fit perfectly and it won't scrap the paint off.

W środku znajduje się wszystko co potrzebne Ratcatcherom do gry: figurki, bramkę, wszystkie potrzebne żetony, liczniki zdrowia, a nawet mały element terenu. Biała wypraska (wydmuszka?) jest idealna do przenoszenia modeli, pasują one do wnęk idealnie i nie powinny się odrapać z farby.


Nice thing about Guild Ball is that you can play it completely free. The rules, tokens, widgets and even player proxies are avalible at Steamforged website for free download.

Fajną cechą Guild Balla jest fakt że można w niego grać kompletnie za darmo. Zasady, żetony, templatki a nawet papierowe proxy figurek są do ściągnięcia ze strony Steamorged Games.


Tokens are printed on nice and sturdy cardboard that should withstand dozens of games. The health counters are a nice touch, altough i prefer to keep my cards in protectors and keep track of HP with dry-erease marker.

Żetony zostały wydrukowane na twardym kartonie, który powinien wytrzymać dziesiątki gier. Liczniki życia są ciekawą opcją, ale ja wolę klasycznie trzymać karty w koszulkach i suchościeralnym markerem zaznaczać damage.


Guild Ball cards were always looking beautiful, those aren't an exception. One thing I don't like about them are the corners, should have been rounded for durability.

Karty do GB zawsze wyglądały dobrze i te nie są wyjątkiem. Jedyną ich wadą są narożniki, moim zdaniem powinny być zaokrąglone.I'm sorry for pic quality, but it's hard as hell to take good photos of black plastic. First impression of the minis is really pleasant, they are well cast, have a lot of details and even more character. When you look closely it gets better and worse at the same time. As I mentioned there are many nice details that add a lot of character and they "make sense" if you know what I mean. You can clearly see that designers put a lot of effort into each player, the poses, proportions and overall feeling is in my opinion great . Now the worst part. Miniatures come preassembled and are made of PVC plactic. I don't have the problem with the material itself, I think it's less prone to breaking than hard plastic, but it's so hard to clean mould lines form it and the colour doesn't help. Prepare for a lot of prep work.

Z góry przepraszam za jakość zdjęć, ale jest bardzo ciężko zrobić dobre zdjęcia czarnego plastiku. Pierwsze wrażenie jest naprawdę dobre, figurki są ładnie odlane, mają dużo detali i jeszcze więcej klimatu. Po dokładniejszych oględzinach jest jednocześnie lepiej i gorzej. Jak wspomniałem każda figurka ma masę świetnych detali, które dodają jej charakteru i "mają sens" jeśli wiecie co mam na myśli (to nie są po prostu czaszki w różnych miejscach). Widać na pierwszy rzut oka że projektanci włożyli dużo pracy w każdy model. Pozy, detale, proporcje i ogólne wrażenie jest moim zdaniem genialne. Teraz czas na wady. Figurki odlane są z miękkiego plastiku i zostały od razu złożone. Nie mam problemu z samym materiałem, wydaje mi się że jest bardziej odporny na złamanie niż twardy plastik znany z modeli, ale jest go bardzo trudno oczyścić z nadlewek, a kolor w tym nie pomaga. Jednym słowem trzeba przygotować się na sporo pracy podczas przygotowania do malowania.

 The ball.
 Whole Team.
 Skulk.
 Scourge.
 Squeak the mascot.
 Miasma.
Goal Post.

Time for a quick summary. I think this box is worth it's price, expecially considering that you get a whole team (well without two reserve players form Morticians - Veteran Graves and Bonesaw) and all the needed tokes. My only cocern are the mould lines really, if at least the minis weren't glued together it would be pretty easy to get rid of them, but they are which makes some of them almost impossible to clean.

Krótkie podsumowanie na koniec. Zestaw jest moim zdaniem wart swojej ceny, szczególnie biorąc pod uwagę że dostajemy całą drużynę (bez dwóch rezerwowych z Mortician's Guild - Veteran Graves i Bonesaw) i wszystkie potrzebne żetony. Moim jedynym zastrzeżeniem są tak naprawdę te nieszczęsne linie podziału formy, gdyby modele nie były chociaż złożone byłoby stosunkowo łatwo się ich pozbyć, a tak usunięcie niektórych z nich graniczy z cudem.